Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.06.1909 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколайович!

Передовсім дякую за лист, нині одержаний. Вчора погодінську екскурсію приймали в Укр[аїнському] клюбі клубі й показували їй Київ. Нині виїздить. Погодін хоче заховати вигляди об’єктивности об’єктивності й сповіщає про свій приїзд поляків і москвофілів. Перший день я рекомендував йому присвятити оглядинам.

З укр[аїнських] інст[итуцій] треба показати Дім Академ[ічний], книгарню, може, й друкарню, «Просвіту», «Сокола», Ставропігію, Юр, приватну жіночу семінарію. Хотіли б побувати у митрополита (а як того нема, то у Василиян можна би); Охримовичу я писав, щоб зробив баласт; крім того, треба їм зробити в неділю прогулку до якогось села, показати читальню, «Соколів» etc.

He знаю, наскільки тим займуться Охримович і К°, але просив би Вас приложити всяких старань, щоб екскурсія не мала причини нарікати на брак уваги галицьких укр[аїнців] в порівнянню порівнянні з укр[аїнцями] київськими. До спровадження і компанії добре б приставити кількох молодих укр[аїнців] з Росії (Залізняка, може, Назарі[ї]ва, Козловського etc.). Говорити на банкеті, розуміється, по-українськи, хиба хіба хто утяв по-рос[ійськи], може б, Ви?

Цілую! Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 82 – 82 зв., 84). На конверті (арк. 83) від цього листа адреса: «Високоповажан[и]й Пан Іван Миколаєвич Джиджора у Львові, ул. Супінського, 17, Академ[ічний] Дім». Без поштового штемпеля.

Місце та дату написання встановлено за щоденником М.Грушевського. 4 червня (ст. ст.) 1909 р., в день від’їзду О.Погодіна до Львова, М.Грушевський занотував у щоденнику «[…] вислав на двірець лист до Джиджори з інструкціями, аби Погодін йому передав» (Там само, спр. 25, арк. 274 зв.).

Вчора погодінську екскурсію приймали в Укр[аїнському] клюбі клубі й показували їй Київ. – Про задум екскурсії по слов’янських містах (Київ, Львів, Краків) петербурзький професор, представник прогресивного кола російського неославізму О.Л.Погодін повідомляв М.Грушевського ще в березні 1909 р. Він також висловлював подяку за згоду прийняти екскурсію та сприяти їй у всьому (Там само, спр. 700, с. 1 – 6). У листі від 15 травня (ст. ст.) 1909 р.

О.Погодін інформував про намір приїхати до Києва 3 червня 1909 р. зранку. (Там само, с. 5). Гості відвідали міський музей, з експозицією якого їх ознайомив директор М.Біляшівський. Після відвідин музею було організовано екскурсію по місту, яку на прохання М.Грушевського провів знавець пам’яток Києва Орест Левицький. Про свою згоду він повідомив листовно, а також передав вкладку на банкет з нагоди прийняття О.Погодіна та його студентів у розмірі 3 руб. від В.Науменка (Там само, спр. 598, арк. 1; лист від 2 червня (ст. ст.) 1909 p.).

Екскурсанти побачили розкопки Десятинної церкви, Лавру та інші пам’ятні місця. Увечері, о 22-й годині, в Українському клубі відбувся банкет за участю українських, польських і російських громад, який відкрив вітальною промовою голова клубу М.Лисенко. Головував на банкеті М.Грушевський. З промовами виступили Л.Жебуньов, В.Перетц, І.Стешенко, Л.Старицька-Черняхівська, О.Погодін та ін. Бенкет закінчився вітальним словом М.Грушевського. Через газету «Рада» О.Погодін висловив щиру подяку українській громаді Києва за гостинне прийняття.

Наступного дня, 4 червня, гості оглядали ще Київ, а ввечері виїхали до Львова. Детально перебування О.Погодіна та його студентів у Києві висвітлювала газета «Рада» (Рада. – 1909. – 5 червня. – № 126. – С. 2; 6 червня. – № 127. – С. 2). Описує ці події у своєму щоденнику і М.Грушевський (Там само, спр. 25, арк. 274 – 274 зв.).

Погодін хоче заховати вигляди об’єктивности об’єктивності й сповіщає про свій приїзд поляків і москвофілів. – Як повідомляв О.Погодін у своїх листах до М.Грушевського, у Львові він мав намір ознайомити своїх студентів з усіма партійними організаціями (українськими, старорусинськими, польськими):

«Поляки убеждают меня не ехать во Львов, но именно потому я и хочу ехать к Вам. Мне хочется, чтобы наша молодежь совершенно объективно присмотрелась к Вашей деятельности (партийной), и к полякам, и к старорусской партии. Поэтому мы должны будем соблюсти полный нейтралитет. […] Вместе с тем я очень надеюсь на то, что и Вы лично, и Ваши товарищи по работе помогут нам познакомиться основательно с сущностью украинского движения в Галиции, с Вашими учреждениями и изданиями» (Там само, спр. 700, с. 3 – 5).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 192.