Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 3.01.1909 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколайович!

Якийсь з моїх приятелів поручив Козловському переслати число «Буковини» з тою статею статтею, про яку я Вам писав. Прочитавши її – чого одначе жалую – переконався, що реагувати на неї не варто зовсім (се, м[а]б[уть], Луцький під маскою зводить рахунки за останню статю статтю). Тільки скажіть п. Гнатюку, щоб ЛНВ більше до «Буковини» не посилав. Та думаю і до «Діла» можна б не посилати?

Що нового?

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 89).

Дата написання встановлена за змістом даного і попереднього листа. Місце – за щоденником М.Грушевського (з 15 грудня (ст. ст.) 1908 р. до 19 січня (ст. ст.) 1909 р. вчений перебував у Києві: ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 231 зв. – 239).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 179.