Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.12.1909 р. До І. Джиджори

Львів Зі Львова Грудень, 1909

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

З огляду на політичну комплікацію доконче хотів би Вас мати у Львові, тепер зараз по можности можливості.

Ваш М.Грушевсь[кий]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 26).

Місце та дату (число) написання уточнено за щоденником М.Грушевського. 26 листопада (ст. ст.) 1909 р. вчений занотував:

«Зворохобив нас Залізняк фальшивою чуткою, що парлямент парламент розв’язано. Що робити? Треба видавати якусь газетку на час виборів. Але з ким? Почали укладати з Залізняком, кого б можна просити? Цегельського, Крип’якевича? Післав Послав Джиджорі листка, щоб приїхав. Але телефоном спитав Возняка за дві години – каже, що неправда» (Там само, спр. 25, арк. 312).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 202.