Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.08.1909 р. До М. Грушевського

Заставці Заставці, 3.VIII.09

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Прошу дарувати за передержаннє передержання статі статті, яка мене не застала дома, бо я через п’ять днів був в иншій іншій околици околиці, де мужики хотять купувати ліс у дідича.

Правду кажучи, я не вмію в сій статі статті робити яких-небудь важнійших важніших запитів, крім дрібнійших дрібніших, які відносяться скорше до форми вислову, «убрання», ніж до самої річи речі. Ті місця я зазначив на боці кривульками. Крім того, мені здається, що уступ про прінціпіяльність принципіальність редактора «Діла», за яку він нібито вилетів, належало б опустити, бо раз, він (редактор – Цег[ельськ]ий) на те не заслугує, а друге, се не достроюється до ваги і значіння значення статі статті.

Дальш щось подібного, може, належало б зробити і там, де говориться, що поляки з боязни боязні перед компромітацією компрометацією перед короною ніколи не можуть серіозно серйозно входити в союзи з москвофілами як такою буцімто небезпечною для Австрії ірредентською партією. І забогато забагато чести честі москвофілам coram publico, і загалом якось не зручно так писати. Не знаю, чи приходиться подавати деякі детайлі деталі з ріжних різних засідань Ширш[ого] нар[одного] комітету – наскільки се не було публіковане, – але се менше важне.

Так само вважив би я загалом кращим не уживати частійше частіше ріжних різних таких висловів, які дуже часто уживає наша преса (як «кривда» абощо), а натомість якихсь поважних відповідно до статі статті більш технічних термінів, через що і кольорит колорит, що так скажу, статі статті зміняється.

Зате між мнимими успіхами наших послів в сеймовій сесії треба б згадати славетну резолюцію К.Лев[ицько]го, ухвалену сеймом, «щоби при закладанню нових гімназій увзгляднено потреби обох народностей». Тим вони дуже хвалилися, а з чого потім вийшли польські гімназії і утраквістичні. Се потім в дальшій части П. Професору буде потрібне.

Я відтепер буду постійно сидіти дома і обіцяю далеко більшу акуратність. Читаю «Історію».

Паням прошу передати поклін.

З глибоким поважанєм поважанням

І.Джиджора

P.S. Вчера Вчора одержав «Записки» і через два дни дні напишу і пішлю пошлю рецензію.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 224 – 225 зв., 349).

Цей лист І.Джиджора написав, випереджаючи нагадування М.Грушевського про повернення його статті «Два роки галицької політики», висловлене у листі від 4 серпня (22 липня) 1909 р.

Прошу дарувати за передержаннє передержання статі статті – Див. коментар до листа М.Грушевського від 4 серпня (22 липня) 1909 р.

…а з чого потім вийшли польські гімназії і утраквістичні – На 1909 р. в Галичині було 6 українських гімназій (не рахуючи приватних) та дві утраквістичні, польсько-українські паралелі, при польських гімназіях у Бережанах та Стрию.

Читаю «Історію». – Йдеться про «Історію України-Руси» М.Грушевського (т. 7: Козацькі часи до р. 1625. – Київ; Львів: Друкарня П.Барського, 1909), яка, як писав сам автор Є.Чикаленкові, «вийшла перед вакаціями» (Тодійчук О. Листи М. С. Грушевського до Є.Х.Чикаленка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2001. – Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 152).

Вчера Вчора одержав «Записки» і через два дни дні напишу і пішлю пошлю рецензію. – Найвірогідніше, як свідчить лист М.Грушевського від 13 вересня (31 серпня) 1909 p., йдеться про рецензію для ЛНВ на «Записки» НТШ (Т. 88. – Кн. II), яку І.Джиджора не підготував (її подав С.Томашівський).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 194.