Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.08.1898 р. До О. Маковея

Владикавказ 22(VII)/3(VIII).98

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Редакторе!

Вчора дістав Ваш лист, справді докладний! Дякую й прошу не забувати мене на пізнійше пізніше.

Почну з найпильнійшого найпильнішого: статтю Коваленка конче прошу мені прислати; коли не видрукована – в коректі (і здержіть друк), коли видрукована – то видруковану (для скорости скорості пошліть в коверті конверті як лист); і якби Spectator прислав а була ще яка можливість послати (коректу), то пошліть.

Проти перемін в белетристиці нічого не маю. Але Білоусенка мабуть Франко лишив у Львові, як вернеться, нехай пошукає в себе, і добре б його дати в X кн. (якщо Франко признає можливим вповні).

Другий відділ трохи буде мати вакаційний характер: деякі рубрики подвійні, а деяких нема. Франко якби дав Карпенка, то мусіли б Бордуляка відложити. Я йому виразно казав, що Карпенко на сю книжку, але видно йому справді трудно. Трохи забагато про Щоголева: в VII кн. згадка, в VIII знову дві статі статті. Але що сталось, то нехай. Коли з Чернигова Чернігова уже йде, то Spectator’a можна б відложити на X кн. ; дивуюсь, що не прислав, я його бачив у Київі Києві. Рецензий Рецензій, як дасте на «Залісся» й «Слобожанщину», то більше не треба. Отже Щоголів + Бордуляк (або Карпенко), 2 рецензії + з Чернигова Чернігова + Золя (Франко конче мусить дати, статю статтю довшу на 1,5 – 2 арк.) + хроніка. На чільнійшому чільнішому місці дайте новину:

Росийське Російське міністерство внутрішніх справ затвердило статут Товариства ім.Шевченка в Петербурзі, що має на меті запомагати учеників висших вищих шкіл Петербурга, українців родом; Товариство має увійти в житє життя в серпні с[тарого] ст[илю] с[ього] р[оку].

З «Фельки» кажіть зробити передрук, коли не пізно (300). Допильнуйте справді, щоб вийшла на час книжка, і зараз нехай пошлють на адресу мого батька, як звичайно (тільки його примірник). На Україну нехай не посилають всіх примірників разом, а кілька на початок як скорше по виході і почекати з тиждень.

Тепер про дальше. Коли й Ви признаєте відповідною повість Школиченка, тож завчасу спишіться з ним про мову, вкажіть на те, що Франко признає потрібними її поправки (я просив Франка визначити їх, і добре б було, щоб він їх поробив – попросту поправив мову, а Ви сі поправки закомунікуйте Шк[оличенкові] і спитайте його згоди). Я б радив розділити її на три книжки – Х-XIІ.

Новелю Новелу Мартовича пошліть до перечитання Франку; напишіть мені про неї: який зміст і як велика. За Чайківського теж напишіть мені. Ви ще згадували мені за якогось Якубовського? Пошліть ще Франку до перечитання ту психіатрію Желізняка.

Я проєктовав проектував X кн. ось як:

Школиченко

Кониський

Кобилянська (або й на 1-му місці, коли не дуже короткі)

? (Білоусенко? або щось иньше інше)

Мамін-Сібіряк (1,5 арк.)

Переклад віршів попросіть Франка

Доде або щось иньше інше (приладьте з Франком на випадок, якщо Доде не буде)

Претендент.

Шкільна реформа або «».

Новини літератури (Грінченко або Тома[шівський] або Ви).

[сі коректи просив би мені]

З життя й письменства (про собор руських учених? се було б добре).

Spectator

Про Доде довша статя стаття, з аркуш, д-ра Франка просіть, що конче мусить бути.

Хроніка.

Передрук з Кононенка, коли інтересним може бути – 300; як ні, то дати тих аркушів, де він іде, о 10 більше.

Я знаю, що претензії Укр[аїни] безосновні, але треба по можности можливості відбирати їм поводи, і взагалі будьте дуже уважні з Україною.

Дуже мені прикро, що Ви в клопотах і забиваєте собі ними голову. На всяк випадок посилаю Вам чек, можете зреалізувати в потребі, а колись відіб’єте.

Від жінки поклін Вам. У Вас спека, у нас дощі. Сижу на хуторі, що нікого не бачу, нічого не чую, і можу спокійно робити. Поклоніться при нагоді д[окто]ру Озаркевичу; пані його певно ще не вернулась?

Будьте здорові! Щиро прихильний

М.Грушевський

Що з Томашівським? Обіцяв мені писати, і я вже двічи удававсь до нього, але ані гласу ані послушанія. Може слабий або виїхав?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 878).

Місце написання встановлено за змістом.

…статтю Коваленка… – Йдеться про статтю Г.О.Коваленка «З культурного життя на Україні. Лист з Чернігова». – ЛНВ, 1898, т.III, с. 128 – 135.

Spectator – один з псевдонімів С. О. Єфремова.

…Франко якби дав Карпенка… – Очевидно, І.Франко мав у цей час писати статтю про І.Карпенка-Карого, але не написав її.

…Бордуляка відложити… – Йдеться про літературно-критичний нарис О.Маковея «Тимотей Бордуляк (Т.Ветлина)», надруковану у ЛНВ, 1898, т.III, с. 59 – 82.

Трохи забагато про Щоголева… – У ЛНВ, т. 3, кн. 7, c. 47 – 49 друкувалась посмертна згадка про Я.Щоголева, а у т. 3, кн. 8, с. 83 – 107 – стаття Г. Хоткевича «Яків Іванович Щоголів. Огляд його життя і діяльності». Рецензія на збірку Я. Щоголева «Слобожанщина», про яку згадується далі, у цій книзі ЛНВ не друкувалась.

…як дасте на «Залісся»… – рецензія М.Грушевського «Оцінка повісті О.Маковея «Залісся» – т.III, с. 108 – 116.

З «Фельки» кажіть зробити передрук… – Йдеться про повість польського письменника Г.Домбровського «Фелька». У перекладі О.Маковея друкувалась у ЛНВ, 1898, т.III, с. 220 – 295.

…повість Школиченка… – Йдеться про повість М.Кононенка (псевд. Школиченко) «На селі» (ЛНВ, 1898, т. 4, кн. 10 – 12).

Поклоніться при нагоді п.Озаркевичу; пані його… – Можливо, мається на увазі Володимир Озаркевич. Його дружина – Ольга Михайлівна (дівоче прізвище Рошкевич) – перекладач, збирач фольклору.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 117 – 119.