Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

31.03.1898 р. До О. Кониського

Львів 19(31)/ІІІ.98

Варіанти тексту

Високоповажаний Олександр Яковлевич!

Спішу Вам відповісти, що Виділ відразу був ухвалив видати цілу Вашу «Біографію», з огляду, що на рік 1899 призначені фольклорні праці Драгоманова, то 1 т. біографії може вийти в 1900, а початись друком 1899. Нема ніяких сумнівів, що Виділ не відмовить коштів на виготовленє виготовлення клішів і на покритє покриття видатків за фотографії. Тільки справу сього другого тому буде вести вже президия президія фільольогичної філологичної секциї секції, котрої головою є Франко, а заступником голови Колесса, а я до збірника фільольогичної філологичної секциї секції тепер вже нічого не буду мати.

«Вістник» «Вісник» «Буковині» відповідати не буде, се низше нижче його гідности гідності, але з тої самої причини він на жаль не буде могти помістити і Вашої відповіді, бо специяльна спеціальна Ваша полеміка без загальної відповіді виглядала би трохи дивно.

Якби справа розсилки «Біографій» мусила зійти ні на кого тільки на мого брата, то се трудно, бо він і без того робить занадто гречностей для Товариства, щоби ще і се на нього складати.

Жичу Вам доброго здоровля здоров’я і веселих сьвят свят!

М.Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 133.

Лист написано Марією Грушевською, дописка (курсивом) – М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 127, с. 189 – 190).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 71.