Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 8.08.1898 р. До І. Франка

Владикавказ

Варіанти тексту

Високоповажний Пане Доктор!

На X книжку я був проєктовав проектував Доде витяг з «Contes» і не знаю чи Ви почали його перекладати: мені тут п[е]рекладчик трапляється, тож як не починали, то дайте мені знати скоренько і поки що не перекладайте. Я б хотів його в усякім разі дати ще сього року. Але на X кн. в усякім разі приготовляйте статтю про нього. Треба щось дати з Ібсена, припустім – «Ворог народу»; коли Павлик дасть Вам «jus gladii» на свій переклад і Ви підніметесь виправити його відповідно вимогам вповні, то нехай би його переклад ішов. Чехова я думаю може ліпше відложити на перші книжки 1899 p., а думаю натомість дати ориєнтальне орієнтальне – легенди Маміна-Сибіряка. Треба б конче щось знайти з італьянської італійської літератури, або іще якої не репрезентованої у нас. Чи знаєте Ви Аду Негрі?

Те, що я розвідав і почув на Україні, робить безмірно прикре враження. Дай боже витримати!

Будьте здорові!

Щиро прихильний М. Г.

Адрес (до кінця серпня) – Владикавказ, М. С. Г-му.

Як Вам здались повісти повісті Кононенка і Білоусенка? Чи могли б Ви змістити кінець «» на 2 арк.? Або чи не ліпше б їх перенести в перші книжки 1899 p., де ми не будемо ограничені місцем? Або дати якусь пайку в сім році?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 365 – 366).

Датується орієнтовно за змістом та на підставі листа-відповіді І.Франка від 8 серпня 1898 року (ІЛ, ф. 3, № 1014).

…витяг з «Contes»… – Йдеться про одну зі збірок А.Доде.

…мені тут перекладчик трапляється… – Твори А.Доде для ЛНВ перекладала Марія Сильвестрівна Грушевська.

…приготовляйте статтю про нього… – Стаття М.Грушевського «Літературна спадщина Альфонса Доде» друкувалася у ЛНВ, 1899, кн. 9, с. 179 – 196; кн. 10, с. 15 – 31.

…припустім – «Ворог народу»… – Драма Г.Ібсена «Ворог народу» друкувалася у ЛНВ, 1899, кн. 1 у перекладі Ю.Кміта.

Як вам здались повісти повісті Ко[но]ненка і Білоусенка?.. – У ЛНВ пізніше друкувалися повість М.Кононенка «На селі» (1898, кн. 10 – 12) та етюд О.Лотоцького (псевд. О.Білоусенко) «Заручини» (1899, кн. 5).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 84 – 85.