Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.05.1898 р. До Ф. Вовка

Львів Львів, 23/IV(5/V).1898

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Отсе я вернув ся до Львова і відповідаю на Ваш лист. В буджеті бюджеті сього року не лишить ся грошей на II том етнольогічних етнологічних материялів матеріалів; рівно ж і в буджеті бюджеті наступуючого року, як що Товариство не добуде специяльних спеціальних субвенций субвенцій на етнографічні видавництва ледво чи будуть фонди на видання цілого II-го тому етнольогічних етнологічних матеріялів матеріалів.

Взагалі тепер нема в нашім буджеті бюджеті вільного гроша, але, як що субвенция субвенція наша підросте, то я маю се на увазі і буду старатись, щоби етнольогічні етнологічні материяли матеріали видавали ся правильно. Потребу скоршого виданя видання статей про київські находки добре розумію, і сам інтересуюсь, приготовляючи курс; прошу у Вас дозволу покористати евентуально Вашою статею статтею в рукописи рукопису, давши, розуміється цитату до неї.

Тепер, як що Ви цікаві знати мою гадку, то вислухайте от що: другу статю статтю про Київські находки можна б ще видати в сім томі, секція би ще ухвалила додатково її видрукувати, але я боюсь, що се задержить вихід сього тому: треба вперед робити кліші до образків, потім заперва складати etc., отже чи не ліпше б було закінчити сей том статею статтею Кордуби (статю статтю Мосори Франко уважає дуже слабою) додавши ще деякі програми і так сей том випустити скорше – за те слідом розпочати друк другого тому і випустити його першим зошитом, яких 5, 6 аркушів, друку на початку 1899 року. Але з рештою, якби Ви мали сю статю статтю зовсім готову і хотіли її конче дати до сього тому, то я не маю нич протів того.

Вашої статі статті про Басків в портфелі «Зорі» не найшлося, «Вістник Вісник» посилався тільки тим авторам, які вже щось до нього прислали, для того треба було його предплатити передплатити: я виставив на рахунок Вашого гонорару чек Товариству на 20 доларів: 8 на Вістник Вісник, а решта за вкладки членські не плачені від чотирьох літ. Першої книжки «Вістника Вісника» вже не було і виділ ухвалил ухвалив дати Вам його, як свому своєму співробітникови співробітникові з числа зіставлених до його диспозицій.

Про виставу я говорив на Виділі – він приняв се прихильно; як що буде з часом в тій справі цікаво, я Вам напишу. Про виданя видання Карти Величка нема що й думати, раз що нема грошей, а потім і «Просьвіта Просвіта» не пристане на се, бо вона має ще наклад.

За книжки вперед дякую. З огляду на скорий вихід «Етноль[огичних] матеріялів матеріалів», коли треба буде завести обмін з анальогічними видавництвами і товариствами, позволю собі звернути Вашу увагу, що одинока користь, яку Товариство має з наукових видавництв є власне сі обмінні примірники, отже, як з одного боку треба старатись, щоб навязати нав’язати обмінів як найбільше, так з другої сторони важно, щоби сі обмінні примірники йшли до бібліотеки Товариства.

З глубоким глибоким поважанням

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1919.

Публікується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 18.04.1898 р. Ф. Вовк відповів на цей лист 8.05.1898 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 152 – 154.