Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 7.01.1898 р. До О. Маковея

Скала-Подільська

Варіанти тексту

Високоповаж[ан]ий Добродію!

Трохи мені прикро, що Ви не вчинили, як я просив, з віршами; бо як я чи иньший інший з редакторів наших застерігає, що хоче видіти щось перед друком, то випадає се в усякім разі вчинити. Се не означало зовсім, аби я не покладався на Ваш і д[окто]ра Франка смак, але порядок передо всім.

Про добрий рух передплати зачував; сподіюсь сподіваюсь, що до мого приїзда вона дійде до 600 передплатників, а се дасть мені можливість зараз по приїзді внести про підвисшеннє підвищення редакторської плати.

4 прозових белетр[истичних] кусника рішучо замало, для того прошу «Дв[ох] доль» в II кн[ижку] дати менше [А там побачимо – чи решту впакуємо до III кн[иги], чи перейде.] о стільки, щоб се дало місце для ще одного перекладного кусника-його прошу мені коректу (Лілієнкрона чи того шведа – у д[окто]ра Франка). Про передрук пишу Беднар[ському]. Якщо порция порція на II кн[игу] «Двох доль» доходить до місця, де про Гадяцькі пакти, то пришліть сю форму. Кн[ига] II, як я писав, має бути менша як 12 арк[ушів], для того я радив Стороженка дати до 1 відд[ілу] (по «Двох долях»); Ви сю мою пропозицію замовчали – чи відкинули її по нараді з д[окто]ром Франком, чи не зауважили?

II відд[іл] був би:

«»

(Стороженко – якби Ви з Фр[анком] не згоджувались)

«Пани і люде люди в сучасній укр[аїнській] белетр[истиці]»

Новини

Театр (прем’єри і трупи труппи).

З житя життя і письм[енства] [хотів би видіти в рукописи, тож і «Вірші» Щур[ата], решту – в коректі, тож і «Ткачів» в коректі.]

З Укр[аїни]

З чуж[их] літ[ератур] (Гауптман)

Бібл[іографія]

З «Ділом» прикро дуже. Чи передали Ви мою оповістку – передайте, бо буду писати до Бел[ея], якби й того не помітив. Прошу, не подавайте до «Руслана» і ін[ших], бо як «Діло» буде нас замовчувати, а ті хвалити, то теж тоді кепсько.

За склад III кн[ижки] поговоримо по приїзді. Напишіть мені по Різдві про передплату й усе иньше інше. А тепер здоровлю Вас і д[окто]ра Франка Новим роком, жичу зичу всього найкращого. Зачував про Ваші далекосяжні пляни плани – дай Боже гаразд!

Щиро прих[ильний] М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59. № 910).

Місце написання і дата – орієнтовно за змістом.

Військові оповідання Д.ф. фон Лілієнкрона друкувалися у ЛНВ, 1898, т.2, кн. 5, с. 208 – 244.

…того шведа… – Тут М.Грушевський має на увазі шведського письменника Вернера фон Гайденштама. Два його коротких оповідання під загальним заголовком «Шведи на Україні» у перекладі та з коротким вступним словом І.Франка друкувались у ЛНВ, т. 1, с. 244 – 251.

…прошу «Двох доль» в другу книжку дати менше… – «Дві долі» – повість Д.Мордовця. Друкувалася частинами у ЛНВ в 1898 – 1899 рр., тт. 1 – 2, кн. 2 – 6.

…Гадяцькі пакти… – договір І.Виговського з польсько-шляхетським урядом про перехід України під владу Польщі. Укладений у вересні 1658 року в м.Гадячі. Підтримане російським військом народне повстання під керівництвом І.Богуна, І.Сірка, І.Безпалого позбавило І.Виговського гетьманства, чим анулювало договір.

Драма Г.Гауптмана «Ткачі» – у перекладі М.Павлика публікувалася у ЛНВ, 1898, т.1, кн. 2 – 3.

… «Вірші» Щурата… – У ЛНВ оригінальні поезії В.Щурата не друкувалися. Можливо, йдеться про переклад В.Щуратом вірша голландського поета М.Беетса «Най діти підростуть лиш!» (ЛНВ, 1898, т.1, с. 241 – 243).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 111.