Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Волинське питання 1097-1102 pp.

Михайло Грушевський

[Спершу зміст цієї праці входив, як епізод, до моєї «Історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст.», яка друкується одночасно з цією; але згодом я вирішив виділити цей епізод і дати йому самостійне існування, аби мати можливість детальніше обґрунтувати й розвинути висловлені щодо нього погляди, чого не можна було зробити в рамках згаданої «Історії».]

Предметом цієї праці є взаємні стосунки південноруських князів кінця XI й початку XII ст. Предмет, звісно, аж ніяк не новий: Любецький з’їзд, осліплення Василька, Волинська війна 1098 – 1099 pp., Увітицький з’їзд з його найближчими наслідками – всі ці факти, об’єднані мною під загальною назвою «волинського питання», оскільки питання про володіння Волинню є тим центральним пунктом, до якого прийшли й довкола якого згрупувалися тогочасні князівські стосунки, – ці факти добре відомі завдяки своєму інтересу, драматизму, багатству подробиць і ґрунтовно викладені в кожному детальному курсі історії. Та не можна сказати, щоб ці факти, при всій своїй загальновідомості, були цілком зрозумілими, була зрозумілою їхня залежність і зв’язок щодо минулого й майбутнього. Взаємні, наприклад, цілування князів у Любечі й осліплення Василька; одностайний вибух обурення при звістці про цей злочин, і згодом – передача Волині Святополкові й намір «братьи» позбавити волості самого потерпілого – Василька; провідна роль Мономаха на початку цих подій і дивна, пасивна його позиція в подальшому перебігові питання – ці факти, як передають їх джерела, є несподіваними, незрозумілими.

Перипетії подій у джерелах часто невмотивовані чи вмотивовані недостатньо, фальшиво, а більша частина вчених, викладаючи ці події, зазвичай ковзає, так би мовити, по поверхні подій, не піддаючи їх глибшому аналізові. Якщо ж щодо них і висловлювали слушні міркування, то і їх не завжди брали до уваги наступні дослідники й належним чином не сприяли правильному розумінню подій. А втім правильна оцінка цих подій і сама по собі має науковий інтерес, і важлива в тому сенсі, що певним чином висвітлює загалом князівську політику того періоду й осіб учасників цих подій, визначних історичних діячів того часу.


Примітки

Друкується за виданням: Киевская старина. – Київ, 1891. – Т. 33. – № 4. – С. 33 – 35; № 5. – С. 259 – 272, в перекладі українською мовою. Авторский рукопис (чернетка) на 42 арк. зберігається у фонді Грушевських у ЦДІА України в м. Києві (Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 108). Повна назва за рукописом «Волынский вопрос 1097 – 1103 гг. Исторические соображения». Рукопис датований 21 липня 1890 p.

О. Мазур

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2003. – т. 5, с. 182 – 209.