Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Селяни-митці

Михайло Грушевський

Бачите в сім нумері портрет Миколи Шкрібляка, одного з славних митців гуцульських. Гуцули взагалі мають великий хист до всякого майстерства. Без усякого майже інструмента або самодільними знарядами виливають вони і виробляють всякі оздоби з міді, різблять з дерева прегарні речі, тчуть тканини, роблять всячину з кожі. Найславніша між ними родина Шкрібляків в селі Яворові. Батько їх Юра Шкрібляк вславився в 1870-х роках своїми різьбами з дерева, і по нім перейняли сю штуку його три сини: найстарший Василь, середній Микола і наймолодший Федь.

Як і батько їх, зосталися вони селянами, на господарстві, навіть читати і писати не вміє з них ні один (бо там у горах до школи ходити дуже далеко). Проте знають їх у світі далеко, на різних виставах діставали вони за свої вироби різні похвали срібні і золоті медалі. Вирізують з дерева, мережать, набивають мідними дротиками, намистом і різнокольоровим деревом різні візерунки, і таке воно гарне, що і найбільший майстер ліпше б не утяв. їх вироби переховуються на різних музеях і всі дивуються їх красі. Такі то дотепні люди бувають між нашими селянами.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 25 березня. – № 13. – С. 8. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.

Під час відпочинку у Криворівні М.Грушевський зустрічався з братами Шкрібляками з метою придбання їх виробів для своєї мистецької збірки, про що свідчить запис від 29 липня 1907 p.:

«Зрана був Гарматій з різними музеаліями і Федорова Шкриблякова (сам Федор був вчора) – з річами – хоч се мені вже не дуже по нутру й задосить тих річей Шкриблякових» (Грушевський М. Щоденник 1904 – 1910 pp. // ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 155 зв. ).

У збережених листах, написаних від імені М.Шкрібляка (18 лютого 1903 р. – 28 березня 1910 p.), різбляр наполегливо пропонував М.Грушевському виконати найрізноманітніші вироби як для виставок, так і домашнього вжитку (Там само, спр. 836, арк. 1 – 24). Про мистецтво майстрів Шкрібляків М.Грушевський розповідає у своїй праці: Гуцульська вистава // Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 244-245.

Див. також: Сидор О. До історії Всеукраїнської мистецької виставки 1905 р. у Львові // ЗНТШ. – Т. CCXXXVI: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1998. – С. 601 – 607; Труш І. Вистава українських артистів // Артистичний вісник. – 1905. – № 2-3. – С. 24-28; № 4. – С. 43; № 5. – С. 58-62; Чугай P. Родина Шкрібляків. – К., 1979. Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – К, 1979.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 305.