Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Марко Кропивницький

Михайло Грушевський

Сей номер уже пішов до друкарні, коли поспіла сумна й несподівана звістка, що вмер наглою смертю на залізниці славний письменник і артист український, «батько українського театру» .

Історію українського театру розказано було в № 11 «Села» за минулий рік [Там і портрет Кропивницького був надрукований.]; там показано було, які трудні часи він переживав, коли Марко Лукич добув від начальства дозвіл на українські представлення та зложив першу українську трупу (гурт) в 1881 році. Велике то було діло в часах, коли українське слово було заборонено, коли навіть української пісні на концерті не можна було заспівати. Приходилося і театрові стрічатися з усякими перепонами, заборонами, перешкодами, нелегко було його вести – але українці тішилися, що хоч у театрі чують рідну мову, і дякували Кропивницькому і його товаришам, що будить українське життя.

Кропивницький велико заслужився також і тим, що сам складав театральні п’єси для українського театру; він та Карпенко-Карий – се найвизначніші українські драматурги (письменники театральні). Кропивницький зложив таки п’єс коло трьох десятків, між ними декотрі дуже добрі, що довго ще будуть представлятися у театрі.

Кропивницький був уже в літах. Родився р. 1841 і давненько почав подаватися на здоров’ї – недочувати став, і се дуже йому докучало, бо перешкоджало представляти. А був він чудовий актор, і невважаючи на свою недугу, не перестав грати до самої смерті – хоч від часу до часу виступав. І писав також до останнього часу: в «Літературно-науковім віснику» за сей рік, в книжці І, була надрукована його остання п’єса «Зерно і полова». А представляв саме перед смертю в Одесі, захворів, поїхав додому і вмер нагло в поїзді.

Вічная пам’ять йому і слава!


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 15 квітня. – № 16. – С. 15. Підпис: М.Грушевський. Стаття написана 1 квітня 1910 р. (див.: Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1-4. – С. 110).

Подається за першодруком.

Історію українського театру розказано було в № 11 «Села» за минулий рік… – див.: Старицька-Черняхівська Л. Український театр // Село. – 1909. – 12 листопада. – № 11. – С. 5 – 6.

…сам складав театральні п’єси… – бібліографію праць М.Кропивницького див.: Українські письменники. Біобібліографічний словник. – К., 1963. – Т. 2. – С. 588-607.

…в «Літературно-науковім віснику» за сей рік, була надрукована його остання п’єса… – див.: Кропивницький М. Зерно і полова: малюнки сельського каламуту у 4-х діях // ЛНВ. – 1910. – Т. XLIX. – Кн. І. – С. 3-41.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 308.