Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Св[яте] письмо на українській мові

Михайло Грушевський

В доповнення до поданого в попередній книжці можемо подати, що Св[яте] Письмо дефінітивно поручено Синодом редакції єп. Партенія Подільського (Памфила Левицького); він має перевести ревізію тексту й під його доглядом він має друкуватися потім. Для сього зложив він комітет з місцевих людей, ознайомлених з справою.

Досі, одначе, справа не пішла ще далі передвступних робіт; напр., не рішено ще правопись, котрою має друкуватися Св[яте] Письмо: чи держатися правописі перекладчика (старої кулішівки), чи змінити відповідно до тепер прийнятої. Так стоїть справа з сею одинокою «концесією» українству в Росії.


Примітки

Вперше опублікована під рубрикою «Хроніка: 3 громадського життя» в журналі: ЛНВ. – 1905. – Т. 31. – Кн. 8. – С. 201. Підпис: М.Г.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 2, с. 493.