Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Пекуча потреба

Михайло Грушевський

Тепер, коли надбання власного будинку Просвіти дає повод до різних плянів що до товариського життя русинів львівських, на часі буде піднести одну потребу, що не так трудна що до задоволення свого, а відчувається громадою рускою дуже і вимагає пильно задоволення, се є справа бібліотеки руских товариств. Публічні бібліотеки, які існують і функціонують тепер у Львові, не залагоджують сеї потреби, раз – що бідні досить літературою що дотикається Руси, друге – майже не функціонують по полудню, коли зайняті обов’язковими працями. Русини мають якусь можливість читання і студіювання. Отож треба сю справу взяти на себе громаді рускій. Найближче воно обходить товариства Просвіту і Наукове т[овариство] і[мені] Шевченка, що просвітні і наукові завдання мають на першим місці в своїх програмах, а також володіють уже значними зборами книжок. На мою думку, то є обов’язок Просвіти – визначити в своїм новім будинку певне приміщення, хоч не велике поки що, для бібліотеки і читальні; в тим поміщенню най би умістило свою бібліотеку і товариство ім.Шевченка, під спільною управою і до спільного функціонування (хоч ті бібліотеки зоставались би й надалі окремою власностию поодиноких товариств), нарешті обидва товариства повинні би визначити кошти на удержання урядника і на купування книжок.

Інші русько-народні товариства, що хотіли би мати для своїх членів безплатний приступ до тієї бібліотеки, могли би також – по можности – взяти участь в тих видатках і свої збори книжкові теж в тим поміщенню умістити. Думаю также, що оте заложення такої бібліотеки викликало б співчуття громади і заохотило б патріотів руських поперти сю славу жертвами грошовими і книжковими. Нарешті така бібліотека мала б повне право на запомогу з фондів міських і краєвих, то б її належало.

Зауважу, що заложення побіч самої бібліотеки хати читальної здається мені неодмінно потрібним – се б дало спроможність звести ad minimum (як не зовсім усунути – що практикують также деякі публічні бібліотеки) випожичанє книжок до дому, а се знов уважав би я конечно потрібним для доброго розвитку і функціонування бібліотеки.

Сі свої уваги мав я за обов’язок подати до уваги і розваги хв[альних] виділів товариств а также цілої громади руско-народної.


Примітки

Замітка була прикладена до листа М.Грушевського до І.Белея з 9.06.1895 р. Вона призначалась для публікації в газеті «Діло», але не була у свій час надрукована. Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф.100, № 1501).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 295 – 296.