Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства

Михайло Грушевський

ко времени издания первого Литовского статута. Исторические очерки. Москва, 1893, стор. VIII + 884 + C + VI + мaпa

Останніми часами Велике князівство Литовське, чи держава Русько-Литовська, і його політична і громадська історія, право і побут будить що-дальше більшу увагу істориків і правників. Кождий рік приносить по кілька розправ з сієї, нещодавно зовсім занедбаної сфери історії. Минулий рік був з сього погляду чи не особливо щасливий. Згадаймо розправу В[ладимирського]-Буданова (важна студія про власність селянську в VII томі «Чтений» Київського історичн[ого] товариства), Бершадського, Леонтовича, Пташицького, Демченка і ін.

Широка праця д. Любавського займає видатне місце в сій літературі, подаючи багато нового, невиданого матеріалу. На основі перечитаних давніших актових книг т. зв. Литовської метрики автор подає відомості про склад і адміністраційний поділ Великого князівства Литовського, про громадський склад людності і місцеву адміністрацію. До сього доложено півсотні актів з кінця XV в. і 1-ї полов[ини] XVI в. – інвентарі й акти до історії адміністрації, й історичну мапу В[еликого] князівства Литовського. В розбір сієї праці не будемо тут вдаватись, зоставляючи се іншому часу.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1894. – Т. IV. – С. 172 (Бібліографія).

Любавськнй Матвій Кузьмич (1860 – 1936) – історик білоруського походження. Закінчив історично-філологічний факультет Московського університету (1882). Ректор Московського університету (1911 – 1917). Дійсний член АН СРСР (1929).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 141.