Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15.12.1913 р. До М. Грушевського

Львів 15.ХІІ.913

Варіанти тексту

[…] свій кредит Т[оварист]ву, яке тепер не хоче віддати нам грошей, зглядно сплатити наші векслі, щоб ми могли знов позичити. В один час справа так стояла кепсько, що я мусів дати свої гроші на експедицію 10-ої кн[ижки] ЛНВ. Для Франка, може, я тим часом видобуду від Дермаля, а з Т[оварист]вом хоч процесуйся.

Поки що кінчу, щоби перед полуднем вислати лист.

З глибоким поважаннєм поважанням

Щиро відданий

Іван Джиджора


Примітки

Фрагмент (закінчення листа) публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 324).

Місце написання встановлено за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 277.