Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.10.1910 р. До М. Грушевського

Москва М[осква], 26/Х.910

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Я вже справді не знаю, що мені з собою робити: хоч з моста та в воду. Я з П. Професором судитися? Де і коли я про таке говорив або писав? Та мені навіть в сні така божевільна думка не снилася ані не може приснитися, будь, коли вже так, хоч раз психопатом. Якщо мене з пам’яти пам’яті не викинуло, то я пригадую, що я дійсно в попереднім листі такого слова ужив, але там виразно, по-мойому, було сказано, до кого се відноситься, а власне до тих, що про мене складають і пускають якісь негарні історії. А хто ті люде люди, я менше-більше догадуюся на підставі давнійших давніших досвідів і про се, здається, теж згадав.

Досі, як мені здавалося, я принаймні на пункті не то що льояльности лояльності, але любови любові і почитання до П. Професора був без усяких підозрінь. Тим більш гірко для мене приходиться мені бачити, що П. Професор віднесли якимсь способом слово «суд» до себе, а тим самим запідозріли в мене якусь нельояльність нелояльність чи зрештою я вже знаю що. На се я більш нічого не можу сказати, як те, що вже не раз говорив: як би зі мною не було, і як би П. Професор не ставилися до мене – мої почування не зміняться, а про якісь «суди» й говорити не приходиться. Чи П. Професор повірять моїм словам – не знаю, але на потвердженнє підтвердження їх я в даний момент нічого більше привести не можу.

Щодо мого повороту, то думаю, що найпізнійше найпізніше з початком того тижня буду щонайменше в Київі Києві, де, коли вдасться, думаю пробути день-два, а там до Львова. Побував я і в Архіві мін[істерства] заграничних справ, але поки що поробив витяги лишень для тої роботи, котру власне пишу. Більш не встиг і вже очевидно не встигну.

З глибоким поважаннєм поважанням

Іван Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 259 – 260 зв.). Початок листа зберігся також у чернетці (арк. 336), вгорі над текстом напис: «Бруліон листа д[окто]ра Ів. Джиджори до проф. М.Грушевського».

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 220.