Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

27.06.1907 р. До М. Грушевського

Київ К., 14/VI.07

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

«Студента» цензура так посчеркувала, що не можна було його містити: нічого не виходило. На перше місце пішов «Шум», бо оповіданнє оповідання Іванчука не було вже коли складати, запізнилась би книжка, і «Україна» готовиться готується нас випередити. Через те я вже статі статті Лозин[сько]го і бібліографі[ї] не посилаю до Львова, хиба хіба що П. Професор зажадають; в такім разі прошу се зараз же написати. Місця лишається (по викиненню викиненні «Єрусалима») з 4[-и] сторінки. Якщо бібліографією не можна замістить, то прийдеться дати оголошення або в відповідних місцях якісь вірші.

Ту нападають на мене з ріжних різних боків за грішми, а головно друкарня конечно хоче на завтра на виплату гроший грошей за V кн[ижку]. Прийдеться хиба хіба якусь частину дати, а тут нема гроший грошей тепер в касі. Я маю копію рахунку друкарні, а у П. Проф. єсть оригінал – чи рахунок вірний?

Видруковано нині «Про мову», та біда в тім, що на окладку нема такого паперу, якого хотять П. Проф. Приходиться давати иньший інший, аби не задержувати книжку. Нині друкується 1-ий аркуш IV тома «Історії». Видрукуваний 1-ий арк[уш] «Вістника» «Вісника» посилаю. Як рахунки стоять з Скрипчуком? Він теж домагається гроший грошей; як бути?

Тепер буду форсувати «Історію» по виході книжки, але мудрим змієм щодо коректи не зразу потрафлю бути, поки Котик не навчиться чого. Чи[кален]ко, як я дізнався, форсує тому Квасн[ицько]го, що той знов перемінив шкіру і вступив до радикальної партії, а навіть є в її заряді.

Я написав статю статтю в «Раді» «Рутенська політика» – чи добре?

П. Проф. не відповіли мені, чи дуже зле сталося, що дозвіл на «Історію» задержано.

Брошур П. Проф. як не було, так нема.

З глубоким глибоким поваж[аннєм] поваж[анням]

І.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 44 – 45 зв.).

статі статті Лозин[сько]го… – Йдеться про статтю М.Лозинського «Вибори в Австрії» (ЛНВ. – 1907. – Т. 38. – Кн. VI. – С. 527 – 536).

Видруковано нині «Про мову»… – Йдеться про збірку: Грушевський М. Про українську мову й українську справу: Статті й замітки. – К.: Друкарня П.Барського, 1907. До збірки увійшли статті, вперше видрукувані під назвою «Про мову» (у шести частинах) на сторінках газети «Рада» (1907 p., № 6 (9 січня), № 8(11 січня), № 31 (7 лютого), № 51 (2 березня), № 59 (11 березня), № 83 (8 квітня), № 89 (15 квітня)).

Як рахунки стоять з Скрипчуком? – Йдеться про Василя Скрипчука, який разом з І.М.Джиджорою, І.І.Кревецьким у 1907 р. був направлений зі Львова для роботи в київській редакції ЛНВ.

Збережені листи В.Скрипчука до М.Грушевського (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 751; березень – серпень 1907 р.) засвідчують, що він виконував обов’язки скарбника редакції (укладав докладні фінансові звіти), займався експедицією, коректою ЛНВ та другого розширеного видання IV тому «Історії України-Руси» М.Грушевського, що готувалося до друку в Києві. 5 квітня 1907 р. М.Грушевський записав у щоденнику про своє задоволення роботою Скрипчука (Там само, спр. 25, арк. 12 зв.). Але, мабуть, покладені на нього обов’язки виявилися достатньо складними, тому у листах від 14, 26 липня та 3 серпня (ст. ст.) 1907 р. В.Скрипчук наполегливо порушує питання про повернення до Львова. 16 (3) серпня 1907 р. він повідомив про те, що 31 (18) серпня виїжджає з Києва, щоб скористатися можливістю вчасно «записатися» в університет.

Я написав статю статтю в «Раді» «Рутенська політика»… – Див.: [Джиджора І.] Рутенська політика // Рада. – 1907. – 14 червня. – № 134. – С. 1. Стаття видрукувана без підпису. Оскільки в архівному примірнику «Ради» за цей період не розписані імена анонімних авторів, ця згадка є єдиною підставою для встановлення авторства.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 78 – 79.