Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

28.12.1912 р. До М. Грушевського

Львів 28.ХІІ.912

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

З великою охотою виконую Вашу просьбу. Я зібрав більше, ніж Ви просили, і був би ще більше зібрав, якби Бібліотека мала всі головнійші головніші російські журнали в комплєті комплекті, а то на жаль дуже багато бракує, отже рецензій на 2 і 3-е видання «Очерка» не міг через се зібрати. Вибачайте, що задержався з відповідю відповіддю на пару днів, але я хотів подати Вам комплєт комплект рецензій, якомога повнійший повніший.

Дещо у нас у Бібліотеці годі було знайти, але я занотував бувши ще в Швайцарії Швейцарії, то мусів перегорнути купу своїх нотаток, поки відшукав. Не списав я лише рецензій з укр[аїнських] видань і «Київської старини». Усі ж иньші інші подаю на осібних картках.

Тепер щодо иньших інших справ.

Я закінчую до друку бібліографію, отже не маю просто часу, щоби узятися за що иньше інше. Здається прийдеться поперід поперед дати статю статтю про український науковий рух, а Мирного пізнійше пізніше, бо про український науковий рух треба вже до 2-ої книжки, як се давнійше давніше бувало. В усякім разі я не резигную з Мирного і не думаю з ним довго возитися. Коли б не те, що крайня пора друкувати укр[аїнську] бібліографію, то я скорше дав би статю статтю, а то тепер сиджу з раня до ночи ночі в бібліотеці.

Велику охоту мав би написати до Вістника Вісника статейку про книгу Щоголева «Укр[аинское] движеніе как совр[еменный] этап южнорусского сепаратизма». В усякім разі я бив би дуже вдячний Пану Професорови Професорові, якби Пан Професор розпорядився, щоб книгарня вислала сю книжку до бібліотеки відворотньою почтою. Я дуже цікавий на сю книжку.

Був би дуже вдячний, коли б Пан Професор при нагоді попросили Каманіна, чи не можна би через нього дістати для бібліотеки всі видані Г.Барвінок під його редакцією томи «Сочиненій» Куліша, бо ми ніяк дістати инакше інакше не годні, а прецінь і для студій і для бібліографії вони дуже потрібні.

Всього кращого!

Здоровлю Вас щиро Ваш

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 461-462.

Місце написання встановлено за змістом.

…рецензій на 2 і 3-е видання «Очерка»… – тобто, на книжку: Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – СПб, 1904. Друге видання вийшло 1906 року, трете – 1911.

Стаття В.Дорошенка «Український науковий рух в 1912 р.» публікувалася у ЛНВ, 1912, кн. 2, 3, а його статті про Панаса Мирного в цей час у періодиці не було.

Щоголев Павло Єлисейович (1877-1931) – російський історик, літературознавець. Горе-коментатори видання 2001 року сплутали київського цензора (1862 – 1919) із російським літературознавцем (1877 – 1931). Згадану в листі книгу написав С. Н. Щоголев.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 262.