Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 1913 р. До М. Грушевського

Поч. 1913 р.

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Пане Професор!

Я не знайшов в «Укр[аинской] ж[изни]» статі статті «Они напро[…]». На сю тему була замітка Жебуньова в № 4 за 912 «Укр[аїнської] ж[изни]». Прошу написати, коли приблизно (рік і місяць) в «Раді» були статі статті Коваленка.

«Бюрократич. [нерозб.]» посилаю.

З поваж[аням]

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 463.

Рік написання – за олівцевою поміткою на листі, місце написання встановлено за змістом.

Жебуньов Леонід Олександрович (1851-1919) – український публіцист і культурно-громадський діяч.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 263.