Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

06.1913 р. До М. Грушевського

Червень 1913 р.

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Пане Професоре!

Посилаю обидві рецензії. Вибачте, що не міг учора дати. Мусів дещо перевірити. Не скінчив ще всього, але зроблю вже в коректі дрібнійші дрібніші поправки (все в рецензії на Словарь). На Павловського даю так, як написав, бо не маю часу вже переробляти. До «ЛНВ» може инакше інакше напишу.

З повагою

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 466.

Приблизний час та місце написання встановлено за змістом та за олівцевою поміткою на листі – 1913.

…все в рецензії на Словарь… – йдеться про рецензію, друковану в ЗНТШ, 1913, т. 115, на видання: Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. – Полтава, 1912.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 263.