Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.12.1913 р. До М. Грушевського

Львів 1.ХІІ(18.ХІ).1913 р.

Варіанти тексту

Високоповажаний і дорогий Пане Професоре!

Розуміється з великою охотою й радістю згоджуюся на Ваші пропозиції. Мені дуже приємно буде писати для київських «Записок». Рецензій сподіваюсь виготовити також кілька. Чи могла би піти рецензія на Kołodziejchyka? Правда Возняк дав уже до льв[івських] «Записок», але я хотів би ще дещо піднести і вказати ще деякі пропуски. Я свого часу добре переглянув його і маю призбираний матеріял матеріал, так що легко міг би написати. Далі міг би дати рецензію на «Великую Реформу» (т. І-VI). Се виданє видання взагалі цікаве, а крім того є там і спеціяльно спеціально для нас цікаві кавалки.

Отже в огляді наукової літератури треба обмежитися лише на видання в українській мові? чи притягати й росийські російські? А як Пан Професор уявляють собі покажчик укр[аїнської] наукової літератури (від кн. II-ої) – се має бути звичайний реферат наукової літератури в українській мові, чи лише в українській, чи й те, що вийшло по-росийські російські?

Перечитавши знов Ваш лист, бачу, що огляд за 1913 рік треба подати взагалі, що вийшло по українознавству в усяких мовах, а лише що для Покажчиків від початку 1914 р. не брати польської й німецької літератури.

Що до Хроніки, то буду старатися щось вишкребти й для неї, але здається мало що можна буде знайти. Чи дати в Хроніці й відомості з 1913 року?

Рецензію на 114 том льв[івських] «Записок» пришлю, скоро вийде з друку книжка. Ще нема її, але незабаром має вийти.

Маю тепер до Вас просьбу. Лаврів чомусь нічого не пише, в якім стані моя книжечка про Наукове Т[оварист]во. Не присилає й корект огляду з неї. Тим часом при кінці грудня нов[ого] ст[илю] мають бути Надзвичайні загальні збори й дуже було б доречі, щоб книжечка на той час уже була. Дуже Вас прошу, при нагоді скажіть Лаврову, що я жду не дождусь корект, бо мушу їх переглянути. Затримувати не буду, відішлю водворотньою відворотньою почтою.

Писав до мене Донцов, що коли б його статя стаття ще не йшла в XI чи XII кн. «ЛНВ», то він хотів би її дістати назад: він би її переробив. Коли б вже йшла, то просить прислати йому коректу. На окремім клаптику я подаю адресу Донцова.

В таборі «опозиції» певність своєї позиції. Щодо зміни статуту, то здається числяться з можливістю його провалу, але певні, що переведуть вибір голови по своїй уподобі. Не знаю, кого тільки вони намічують намічають за кандидата. Приїзду українців не сподіваються, тому то так і закликують їх у «Ділі», аби приїхали. Проєкт Проект статуту знову переробляють наново. Та про се, мабуть, Вам уже писали Ів[ан] Мик[олайович] або Євшан. Дуже мені прикро, що не маючи волі, прикутий до місця, мушу лишатися в Товаристві під зверхністю людців, що насмілилися обкидати болотом найбільшого мужа України.

Та історія за се осудить їх і болотом будуть обмазані самі вони – і якраз по заслузі.

Всього кращого! Щиро відданий Вам

Волод. Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 464-465.

Місце написання встановлено за змістом.

…для київських «Записок»… – тобто, для видання «Записки Українського наукового товариства в Київі Києві». У 1908-1918 роках вийшло 18 томів, в основному за редакцією М.Грушевського; відновлено 1924 року за його ж редакцією як орган Історичної секції ВУАН.

…рецензія на Kołodziejchyka… – у ЗНТШ, 1913, т. 115 друкувалася велика рецензія М.Возняка на книгу: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zestawił Edmund Kolodziejchyk. – Краків, 1911.

…моя книжечка про Наукове Т-во… – йдеться про брошуру: Дорошенко В. Наукове товариство ім.Т.Шевченка у Львові (1873-1913). – Київ – Львів, 1914.

Донцов Дмитро Іванович (1883-1973) – політик, публіцист, літературний критик. Один з провідних ідеологів українського націоналізму. Тут йдеться, мабуть, про його статтю «. – ЛНВ, 1914, кн. 2, 3.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 263 – 264.