Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.07.1912 р. До М. Грушевського

Жаб’є 25.VII.912

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Я вже тиждень як в Жабю Жаб’ю. Все хотів особисто занести Вам до Криворівні свою рецензію на «Slovanstvo», але на жаль погода така, що рушити годі. Отже рішив, не чекаючи довше, вислати її початок.

Здоровлю Вас щиро – Ваш Володимир Дорошенко

Я просив би Вас, Пане Професор, не пускати замітки моєї про розвідку Бонкалова (з «Науки»), бо я хочу дістати брошуру Бонкалова і дати замітку до неї разом з тим, що і в «Науці».


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 460.

Місце написання встановлено за змістом.

…свою рецензію на «Slovanstvo»… – йдеться про рецензію у ЗНТШ, 1912, т. 111 на книгу: Slovanstvo – Obraz jego minulosti a pritomnosti. – Прага, 1912.

…замітки моєї про розвідку Бонкалова… – очевидно, прохання В.Дорошенка надійшло запізно, коли том вже був готовий, тому що у ЗНТШ, 1912, т. 110, опубліковано його бібліографічну замітку про статтю: Бонкалов А. Наречие околицы Рахова (Марам.) – Наука, 1911, ч. 1, 3-5.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 261 – 262.