Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.06.1912 р. До М. Грушевського

Львів 10.VI.1912

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Я зробив огляди на час, який Ви призначили, але даремне чекав на Михайла від ½ 8 до ½ 1-ої в бібліотеці, хоч і просив його, йшовши до Вас, вступити до бібліотеки. Тому відношу сі кавалки сам, аби не спізнити. Всі залеглости залеглості за рік 1911 я тут вирівняв, навіть дещо з 1912-го даю: крім газет даю дещо з рос[ійських] журналів, а також рец[ензію] на Веселовського, історію земств.

З правдивим поважаннєм поважанням

Вол. Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 459.

Місце написання встановлено за змістом.

…Рецензію на Веселовського… – йдеться про рецензію В.Дорошенка у ЗНТШ, 1912, т.108 на книгу: Веселовский Б. История земства. – Тт. III, IV. – СПб, 1911.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 261.