Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.05.1912 р. До М. Грушевського

Львів У Львові, дня 4.V.1912

Варіанти тексту

Маю честь П[оважного] Т[овариства] члена повідомити, що засіданє засідання Бібліографічної комісії Наукового Товариства імени імені Шевченка буде дня 6. V (понеділок) о годині 7-й по пол[удні].

З поважанєм поважанням

Волод. Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 458.

Друкована листівка-бланк запрошення. Курсивом подаємо текст, вписаний від руки В.Дорошенком. Порядок денний засідання не вказано.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 261.