Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 1911 р. До Ф. Вовка

Поч. 1911 р. Київ

Варіанти тексту

Високоповажаний Федір Кондратєвич!

Вже пішла посилка на вказану Вами адресу (для редакції «Материялів Матеріалів»), далеко меньша менша од торішньої, всього 24 кліше.

По одержанню просив би переслати зараз до Київа Києва, Контора «Л[ітературно]-Н[аукового] Вістника Вісника», б. Владимірская 28, – або попросіть Ол.Іг.Лотоцького, щоб одіслав, він се зробить. А гроші запишіть скільки видали – зараз перешлемо.

З високим поважаннєм поважанням

М.Грушевський

Як будете посилати до Київського товариства статтю про Мізинь Мізин, повідоміть мене, щоб знав.


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1972.

Публікується вперше за автографом. Місце і дату написання встановлено за змістом. Ф. Вовк відповів на цей лист 4.02.1911 р.

Лотоцький Олександр Гнатович (1870-1939) – громадсько-політичний діяч, історик і письменник. Член уряду УНР. Керівник української громади у Петербурзі.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 219.