Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.10.1911 р. До І. Джиджори

Рим

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

З приводу Вашого листа – справа купна дому дуже пильна, і я не мав би нічого против проти того, щоб Левицького Комітет для купна кооптував. Але між нами кажучи, може йому росходиться розходиться не тільки про моральну сатисфакцію, але і про процент при купні (свого часу була голосна справа з купном дому «Просвіти»), і жінка моя боїться, щоб потім Левицький, закриваючи себе, не пустив якоїсь брехні на Виділ Тов[ариства] Шевченка.

Як malum necessarium, отже, я згодився, але належить можливо бути обережним з сею справою. Не знаю, чи зачекати до мого приїзду, чи, може б, Комітет, кооптувавши К.Лев[ицького] [а може б, Виділ без мене зібрався в сій справі, коли дуже палиться] зачав справу і до мого приїзду; я думаю приїхати між 23 і 25; не знаю, чи Томаш[івський] ще буде у Львові – яко член Комітету; у Львові я пробуду потім до 15/XI тільки, отже, однаково при мині мені справа не скінчиться.

Прошу Вас зараз піти до унів[ерситету], відшукати славного Павелка з ком[ісії] екзамінаційної екзаменаційної або й самого презеса Кручкевича і сказати, що я 25 сподіюся сподіваюся бути у Львові, але для певности певності, на всякий випадок, коли маю давати теми для клявзури, то нехай скажуть, для кого, то я пришлю заздалегідь. Устні Усні іспити прошу визначити до 12/XI, бо потім, м[а]б[уть], виїду.

Прошу теж вступити до подавчого протоколу фільозоф[ічного] філософ[ського] деканату і спитати, чи мій урльоп прийшов уже. І про се все напишіть мині мені не пізнійше пізніше 16/Х н. с[т]. (понеділка себто). Мині Мені: Venezia, Hôtel Bauer, M. Hruschewski. I які новини в листах, напишіть, але самих листів не пересилайте.

Чи дали докінченнє докінчення своєї статі статті до «Записок»? Крайній час. Передайте отсі записки адресатам.

Всі Вам кланяються.

У Відні я віднайшов бувшого київського консула, він може бути дуже корисним.

Ваш М.Г[рушевський]

Чи Євшан ще у Львові, чи вже поїхав? Коли маєте його віденську адресу – напишіть мині мені, може, я буду мати час його побачити. Нагадайте йому про рец[ензії] до ЛНВ і загран[ичну] політ[ику] – статю статтю про англійську крізу кризу.

Кревецькому нагадайте про рец[ензію] на Ковалева.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 90 – 90 зв., 92 – 92 зв.). На збереженому конверті до цього листа (арк. 91) адреса: «Austria, Lemberg, Високоповажаний Іван Джиджора у Львові, ул. Супінського, 21, Академіч[ний] дім». Штемпель: Roma (10.10.11).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Чи Євшан ще у Львові… – На засіданні Виділу НТШ 6 липня 1911 р. було прийнято постанову «звільнити М.Федюшку (Євшана) від занять у Товаристві від 1 жовтня і признано йому підмоги 250 кор[он] на виїзд для студій» у Віденському університеті (Хроніка НТШ. – Львів, 1911. – Ч. 47. – С. 7).

Нагадайте йому про рец[ензії] до ЛНВ і загран[ичну] політ[ику] – статю статтю про англійську крізу кризу. – У жовтні – грудні 1911 р. були видрукувані рецензії М.Федюшки (Євшана) на твори: Т. Shewtshenko. Ausgewühlte Gedichte // ЛНВ. – 1911. – Т. 56. – Кн. X. – С. 183 – 184; Г.Чупринка. Білий гарт // Там само. – Кн. XI. – С 383 – 384; Я.Ярема. Маркіян Шашкевич // Там само. – С. 395 – 396; Леся Українка. Твори, кн. перша (рецензія) // Там само. – Кн. XII. – С. 611 – 614. Згадана стаття «про англійську кризу» опублікована не була.

Кревецькому нагадайте про рец[ензію] на Ковалева: – У 1909 – 1911 pp. І.Кревецький подав у ЛНВ низку рецензій на видання творів для дітей та молоді С.Коваліва. Згадана рецензія на збірку оповідань С.Коваліва «Щаслива бабуня» опублікована: ЛНВ. – 1911. – Т. 56. – Кн. XII. – С. 616.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 227.