Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.08.1911 р. До І. Джиджори

Криворівня

Варіанти тексту

Я не дістав від Вас досі ніяких відомостей, дорогий Іван Миколаєвич, і на моє запитаннє запитання друкарня відповіла, що досі не має від Вас закінченнє закінчення Вашої статі статті. Се все дуже мині мені прикро. Постарайтеся прислати якомога скорше кінець статі статті до друкарні. Чи дістану статю статтю до ЛНВ на 20/VIII н. с[т]., як я просив?

Вам щирий М.Г[рушевський]

Не знаю, чи знайде ся картка Вас, тому у всякім разі зараз відпишіть сюди: о. п. Ясенів Горішний.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 41 – 41 зв.). Поштова картка. Адресована: «Високоповажаний Пан Іван Джиджора в Голгочах, о. п. Заставці коло Підгаєць». Штемпелі Заставців (1(?).VIII. 11) та Ясенева Горішнього (9.VIII. 11).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем Ясенева Горішнього.

…досі не має від Вас закінченнє закінчення Вашої статі статті. – Йдеться про закінчення серії статей під назвою «Економічна політика російського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp. // ЗНТШ. – Львів, 1911. – Т. 110. – Кн. V – С. 50 – 91. Початок видрукувано у 1910 – 1911 pp. (Т. 98, 101, 103).

Чи дістану статю статтю до ЛНВ на 20/VIII н. с[т]…. – Йдеться про статтю: Ignotus. По виборах // ЛНВ. – 1911. – Кн. VII/VIII. – С. 226 – 239.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 224.