Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 27.09.1906 р. До І. Джиджори

Львів Львів, перед 27 (14) вересня 1906 p.

Варіанти тексту

«Записки» мали вийти в суботу, а від Вас ані огляду часописей, ані рецензій! Прикро мині мені дуже, що Ви так легко берете свої зобов’язання і так мало можна спуститися на Ваше слово. В таких молодих літах чоловік повинен старатися заробити собі репутацію солідности солідності й словности словності, а Ви робите навпаки! Чого надіятися від «чужих», коли «свої» беруть так легко свої обов’язки!

Дуже мині мені се гірко!

Щиро Вам прихиль[ний]

М.Груш[евський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 126).

Місце і дату написання встановлено за змістом та відповіддю І.Джиджори від 27 (14) вересня 1908 р. на цей лист.

«Записки «мали вийти в суботу, а від Вас ані огляду часописей… – У загальному «Огляді часописий за р. 1905. Часописи українські» І.Джиджора подав огляд «Літературно-наукового вістника вісника» (ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. 53. – Кн. V. – С. 166 – 175). У хроніці «Часописи за р. 1905» [Продовження] І.Джиджора разом з В.Гнатюком подали огляд «Киевской старины» (ЗНТШ. – Львів, 1906. – Кн. VI. – С. 150 – 164).

…ані рецензій! – До кінця 1906 р. в ЗНТШ не було видрукувано жодної рецензії І.Джиджори.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 61.