Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.06.1906 р. До І. Франка

Санкт-Петербург

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Доктор!

На вчорашнім редакційнім засіданню засіданні «Укр[аинского] В[ѣстника]» рішено Вас просити надіслати якнайскорше другу статтю, щоб дати її разом із першою (аби не йшли самі Prolegomena), хоч би се й вийшло трохи довше. Стаття д.Гнатюка піде за Вашою. Lumina praedicatium Вам післана послана.

До побачення!

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 85).

Місце написання і дату встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

…аби не йшли самі Prolegomena… – Тут М.Грушевський просить І.Франка продовжити статтю «Австрийский кризис». Очевидно, і сам автор планував дати до друку кілька частин, але не здійснив цих намірів. «Украинская жизнь» опублікувала лише частину 1, яка закінчується словами: «К обзору этих элементов… мы и обратимся в следующий раз».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 95.