Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15 – 20.05.1906 р. До І. Франка

Санкт-Петербург

Варіанти тексту

В[исокоповажаний] Пане Доктор!

«Украинский Вѣстник» має забезпечене істнуваннє існування на 3 місяці, дальше – як здобуде попит. Перше число вийде 21/V с. с. – в неділю отсю, на друге число просить редакція (до котрої війшов і я) від Вас недовгу, на 3 – 4 сторінки формату «Вістника» «Вісника» – статтю про сучасні політичні завдання і змагання австрійської України – передовсім виборчу реформу, а може додасте – як місце дасть – постуляти постулати національні й економічні. Д[октора] Гнатюка просять такої ж великости великості статті інформаційної про українців закордонних – дещо з статистики, етнографічного групування, культурно[го] й економічного стану (нехай вияснить особливу Угорську Русь, її стан і болячки, і скаже дещо про американські колонії). Статті аби сьте вислали якнайскорше.

Я ладжу до ЛНВістника ЛНВісника допис і біжучу хвилю, невеликі, думаю що вишлю позавтра, побувавши ще раз в клубі – Ви їх зачекайте.

Ваш М. Г.

Думу мабуть не розженуть, буде спокій, бодай кілька тижнів.


Примітки

Вперше надрукований у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – с. 254 – 255.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 125 – 127).

Місце написання і дату встановлено за змістом.

…просить редакція… статтю… – І.Франко написав для «Украинского вестника» статтю «Австрийский кризис», надруковану у № 3 за 1906 рік, с. 175 – 178.

Д[октора] Гнатюка просять такої ж великости великості статті… – В.Гнатюк опублікував у цьому журналі статтю «Из украинских провинций Венгрии» – № 5, с. 295 – 300.

Я ладжу до ЛНВістника ЛНВісника допис… – Мова йде про підготовку публікацій М.Грушевського у ЛНВ за червень 1906 року, кн. 6: «У українських послів російської Думи» (с. 540 – 546) та «З біжучої хвилі» (с. 588 – 594).

побувавши ще раз в клубі… – Йдеться про українських депутатів Першої Державної думи, заснований у травні 1906 року в Петербурзі.

Думу мабуть не розженуть… – Перша Державна дума (парламент) Росії існувала з 27 квітня по 8 липня 1906 року. Її таки розігнали.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 93 – 94.