Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15.01.1906 р. До О. Маковея

Львів

Варіанти тексту

В[исоко]поважан[ий] Пане Доктор!

Обіцяної присилки кореспонденції буду чекати й по предложенню до секції дам до друку. Треба б додати коротеньку вводну статтю н[а]пр[иклад] на аркуш (ширше можете написати в «Записках»).

Здоровлю Вас з нагоди важних перемін в Вашім житю житті!

З поважаннєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 897).

Місце і дата написання – за поштовим штемпелем на листівці.

…з нагоди важних перемін в Вашім житю житті! – Тут М.Грушевський має на увазі одруження О.Маковея. У своїй «Автобіографії» О.Маковей писав:

«Року 1905 зложив я учительський іспит і восени оженився з Ольгою Кордубівною. Я мав тоді 38 літ, вона 25. Ся женитьба – се було моє найрозумніше діло, яке я зробив для себе, бо ніхто мені не облегшив життя так, як моя жінка» (ЛНВ, 1925, кн. 3).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 131.