Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

23.06.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1909 р.

Якщо можна, прошу прислати мині фотографію котроїсь різьбленої кості з Мізинських розкопок, мені хотіло ся б дати в популярній історії, котра вийде в 1911 р. (09.1909 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

21.06.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М. С. Грушевського «Історія України-Руси» (8-й том, 1922 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Історія України-Руси» (8-й том, 1922 р.).

Більше інформації…

19.06.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Вороги «русского народа» (1907 р.).

Посли заграничних держав in corpore домагаються заведення елементарних форм порядку в державі, і тільки їх заходам має дякувати людність великого, півмільйонного культурного міста.

Більше інформації…

17.06.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Н.В.Шляков. О «поучении» Владимира Мономаха» (1901 р.).

В першій частині найбільш інтересне – проба хронологізації оповідань «Науки»; виводи автора не завсіди щасливі, між ними й дата 1106 р. для «Науки» не має ніякої певності.

Більше інформації…

15.06.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Гетьман Петро Дорошенко» (1909 р.).

Але в 1665 р. вибрало військо нового гетьмана, Петра Дорошенка, старого козака, доброго і до війни, і до ради. Він надумав з Туреччиною та Ордою кримською поєднатися, так як Хмельницький.

Більше інформації…

13.06.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Володимир Винниченко» (1909 р.).

Громадянство відразу завважило нову літературну силу: таке знання народу, його життя, сила оповідання, смілість, незвичайність поглядів проявилася в нім.

Більше інформації…

11.06.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Каталог украинских древностей коллекции В.В.Тарновского» (1901 р.).

Колекція українських старинностей і пам’яткових речей була улюбленою ідеєю, коло котрої скупилися гадки покійника і котру він переводив як умів і як міг.

Більше інформації…

9.06.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання Д. Маміна-Сибіряка «Баймаган» у перекладі М. С. Грушевського (1898 р).

Баймагане, скоро ти матимеш сто коней і п’ятсот рублів грішми? – питала Гольдзейн, підштовхуючи Макен. – Уважай, ще мені наскучить чекати і як раз вийду за іншого… Я вже маю трьох женихів.

Більше інформації…

7.06.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «И.И.Дитятин. Статьи по истории русского права» (1896 р.).

Цікава стаття «Найвища власть в Росії XVIII в.» застановляється над висловленим в російськім кодексі принципом, що власть імператора хоч необмежена і самодержавна, обов’язкова лише в проявах згідних з законом.

Більше інформації…

5.06.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1908 р. та 3 листи 1909 р.

Одежа, посуд тощо справді не пропускається в посилках, (але в пасажирськім багажі свобідно), тому роблять тим способом: посилають помічнику в Радзивілов або в Волочиськ. (2 чв. 1909 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

3.06.2018 Новий автограф Михайла Грушевського

Перша сторінка автографа листа М. С. Грушевського до О. Олеся (8 січня 1921 р.; ІЛ, ф.114, № 16/2) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена першою сторінка автографа листа до О. Олеся (8 січня 1921 р.).

Більше інформації…

1.06.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо лист проф. М. Грушевського до т-ва «Сокіл» у Львові (1907 р.).

Гадяцький трактат відновляв залежність України від Польщі, після того, як ся залежність раз була зірвана.

Більше інформації…

31.05.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.Карнеев. К вопросу о взаимных отношениях Толковой Палеи и Златой Матицы» (1901 р.).

Він доводить безосновність гадки Істріна, що природничі епізоди Палеї зачерпнеш з т. зв. статті «Про природу», звісної нам в складі Золотої Матиці.

Більше інформації…

29.05.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Холмщина» (1909 р.).

Польські князі при кождій нагоді силувалися прилучити Холмщину до польських земель; руські не тільки збороняли їм того і відбирали назад ті пограничні землі.

Більше інформації…

27.05.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Іван Франко» (1909 р.).

Для своєї ближчої отчини Галичини і для цілої України, для українського письменства і життя Ів. Франко заслужився незвичайно.

Більше інформації…

25.05.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Русские древности в памятниках искусства» (1900 р.).

Він, очевидно, несвідомо для себе мішає поняття етнографічне (старинності, що служать до висвітлення великоросійської штуки) і поняття політичне – старинності з території теперішньої Росії.

Більше інформації…

23.05.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання Д. Маміна-Сибіряка «Майя» у перекладі М. С. Грушевського (1898 р).

Почалась бійня… Се було найстрашніше, щойно бачив хан Саримбеть. Жінок і дітей топтали кіньми, стинали і кололи. Від сієї різні запаморочилася й його голова.

Більше інформації…

21.05.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Бертенсон. По югу России» (1895 р.).

Брошура зложена з статей, друкованих в часописі «Земледельческая газета», предметом своїм має поодинокі місцевості Новоросії.

Більше інформації…

19.05.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1905 р.

Постарайтесь аби Комітет прислав запрошення Товариству ім.Шевченка і Товариству прихильників української літератури, науки і штуки, хочби й на мої руки. (6.08.1905 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

17.05.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка і титульний аркуш книги М.С. Грушевського «Початки громадянства» (1921 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою і титульним аркушем книги «Початки громадянства» (1921 р.).

Більше інформації…

15.05.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Маленьке бажання» (1907 р.).

Навіть з погляду касового вистави українських опер не були вигідні для антрепренерів, такої невеликої жертви – вистав кількох опер на рік.

Більше інформації…

13.05.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «В.Каллаш. Несколько догадок и соображений по поводу «Слова о полку Игореве» (1901 р.).

Інтересні виводи автора, що поет «Слова…» писав з поголосок, не був дуже добре ознайомлений з історією походу й робив часом помилки.

Більше інформації…

11.05.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Початки Січі» (1908 р.).

В 1550-х роках Дмитро Вишневецький, побудувавши замок на Хортиці, обсаджений залогою і уоружений артилерією, дав взірець січових укріплень в більшім стилі.

Більше інформації…

9.05.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «До справоздання з другого засідання Українського наукового товариства в Києві» (1907 р.).

Я з приводу поданих д. Доманицьким матеріалів запримітив між іншим, що дати під оповіданнями Марка Вовчка, вказані д. Доманицьким, не можуть бути датами їх написання.

Більше інформації…

7.05.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Археологическая летопись Южной России» (1900 р.).

Взагалі «Летопись» служить дуже цінним підручником для кождого, хто інтересується українською археологією, і праця, вложена в неї редактором, варта всякого признання.

Більше інформації…

5.05.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо «Житіє святого праведного Філарета Милостивого» у перекладі М. С. Грушевського (1888 р).

Не бійся, йди сміливо, бо усі цим містком пройшли (містком доброго життя і добродійства до усіх вбогих і недужих), і ти, синку, йди, не бійся, я тобі поможу.

Більше інформації…

3.05.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Отчет императорской Публичной библиотеки за 1891 г.» (1895 р.).

В справозданні за р[ік] 1891 цікаві для нас описи колекцій – вірменських рукописів церкви св. Миколая в Кам’янці.

Більше інформації…

1.05.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 6 листів 1904 р.

1-ий Ваш відчит хочу заповісти на середу, секцію на четвер, тим часом зможете розібрати колекції й взятися до «Матеріалів». (Кін. 06.1904 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

29.04.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М.С. Грушевського «Ілюстрована історія України» (1921 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Ілюстрована історія України» (1921 р.).

Більше інформації…

27.04.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Наша газета» (1906 р.).

Будучи ділом видавців, які мали перед очима виключно ідейні інтереси, газета відразу засновувалася без всяких надій на які-небудь прибутки.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2018 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 7495

Модифіковано : 29.05.2018

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.