Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

21.07.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Гетьман Петро Сагайдачний» (1909 р.).

А найбільша слава була Сагайдачному і козакам, як він у р. 1621 Польщу рятував від султана турецького.

Більше інформації…

19.07.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Вол[одимир] Антонович» (1910 р.).

Він видавав збірки цікавіших документів і при них свої статті; таких великих книжок видав він цілий десяток.

Більше інформації…

17.07.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Собрание Б.И. и В.Н.Ханенко» (1901 р.).

Ще більший інтерес для нас матиме публікація предметів староруської культури й штуки, котрими колекція Ханенка дуже багата.

Більше інформації…

15.07.2018 Нова передмова

У розділі «Красне письменство» публікуємо передмову до збірки «Оповідання» (1904 р.).

Перші два оповідання походять з тих часів, коли я серйозно приготовлявся бути белетристом і багато працював над тим. Було се в остатніх класах гімназії.

Більше інформації…

13.07.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П.А.Иванов. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до к[онца] XIV в.» (1896 р.).

Іванов позбирав старанно що міг і його картина внутрішньої історії Волині, хоч – неминуче – має багато незаповнених місць, має значну цікавість.

Більше інформації…

11.07.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1910 р.

Щиро дякую за Ваші цінні замітки. Яка жалість одначе, що декотрі з них не були зроблені тому п’ять літ, коли вийшло 2 видання українського видання. (11.1910 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

9.07.2018 Новий автограф Михайла Грушевського

Перша сторінка автографа кіносценарію М. С. Грушевського «Запорозці» (1924 р.) Archivum patriarchale St.sophiae (Рим), фонд ЗУНР, тека Грушевського. Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена першою сторінкою автографа кіносценарію «Запорозці» (1924 р.)

Більше інформації…

7.07.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Pro domo» (1907 р.).

Нелегко вести журнал серед таких пригод, серед такої непевної й ворожої атмосфери, поборюючи заразом і технічні, і всякі інші трудності, зв’язані з переходом на інший грунт.

Більше інформації…

5.07.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Г.П.Бельченко. Поучение блаженного Феодосия, игумена печерского, о казнях божиих» (1901 р.).

Справи авторства Теодосія автор не рішає, справедливо, одначе, зазначає, що подібність зі «Златоструєм» не виключає ще приналежності проповіді Теодосію.

Більше інформації…

3.07.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Князь Костянтин Острозький» (1909 р.).

Між всіми князями князі Острозькі були найбагатші. Але не так шанували їх за багатства, як за те, що вони міцно держалися своєї української народності.

Більше інформації…

1.07.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Микола Лисенко» (1909 р.).

Своїми збірками народних пісень, концертами свого хору і своїми власними утворами він розбудив серед українського громадянства велике зацікавлення і любов до української пісні й музики.

Більше інформації…

29.06.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Археологическая летопись Южной России» (1901 р.).

З енергією, вартої всякої похвали, д[обродій] Біляшівський, не вважаючи на всі трудності й перепони, веде далі свою часопись, що, до речі сказавши, стала одинокою в Росії

Більше інформації…

27.06.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо повість Г. Флобера «Іродіада» у перекладі М. С. Грушевського (1902 р).

– Я хочу, аби ти мені дав на таці голову… – вона забула ім’я, але сміючися додала: – голову Яоканана! – Тетрарх упав на свою лавку під враженням сих слів.

Більше інформації…

25.06.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Милюков П. Очерки по истории русской культуры» (1896 р.).

Ближче нас дотикає розділ, присвячений колонізації Давньої Русі, але він належить, на мою думку, до слабших в книзі.

Більше інформації…

23.06.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1909 р.

Якщо можна, прошу прислати мині фотографію котроїсь різьбленої кості з Мізинських розкопок, мені хотіло ся б дати в популярній історії, котра вийде в 1911 р. (09.1909 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

21.06.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М. С. Грушевського «Історія України-Руси» (8-й том, 1922 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Історія України-Руси» (8-й том, 1922 р.).

Більше інформації…

19.06.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Вороги «русского народа» (1907 р.).

Посли заграничних держав in corpore домагаються заведення елементарних форм порядку в державі, і тільки їх заходам має дякувати людність великого, півмільйонного культурного міста.

Більше інформації…

17.06.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Н.В.Шляков. О «поучении» Владимира Мономаха» (1901 р.).

В першій частині найбільш інтересне – проба хронологізації оповідань «Науки»; виводи автора не завсіди щасливі, між ними й дата 1106 р. для «Науки» не має ніякої певності.

Більше інформації…

15.06.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Гетьман Петро Дорошенко» (1909 р.).

Але в 1665 р. вибрало військо нового гетьмана, Петра Дорошенка, старого козака, доброго і до війни, і до ради. Він надумав з Туреччиною та Ордою кримською поєднатися, так як Хмельницький.

Більше інформації…

13.06.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Володимир Винниченко» (1909 р.).

Громадянство відразу завважило нову літературну силу: таке знання народу, його життя, сила оповідання, смілість, незвичайність поглядів проявилася в нім.

Більше інформації…

11.06.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Каталог украинских древностей коллекции В.В.Тарновского» (1901 р.).

Колекція українських старинностей і пам’яткових речей була улюбленою ідеєю, коло котрої скупилися гадки покійника і котру він переводив як умів і як міг.

Більше інформації…

9.06.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання Д. Маміна-Сибіряка «Баймаган» у перекладі М. С. Грушевського (1898 р).

Баймагане, скоро ти матимеш сто коней і п’ятсот рублів грішми? – питала Гольдзейн, підштовхуючи Макен. – Уважай, ще мені наскучить чекати і як раз вийду за іншого… Я вже маю трьох женихів.

Більше інформації…

7.06.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «И.И.Дитятин. Статьи по истории русского права» (1896 р.).

Цікава стаття «Найвища власть в Росії XVIII в.» застановляється над висловленим в російськім кодексі принципом, що власть імператора хоч необмежена і самодержавна, обов’язкова лише в проявах згідних з законом.

Більше інформації…

5.06.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1908 р. та 3 листи 1909 р.

Одежа, посуд тощо справді не пропускається в посилках, (але в пасажирськім багажі свобідно), тому роблять тим способом: посилають помічнику в Радзивілов або в Волочиськ. (2 чв. 1909 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

3.06.2018 Новий автограф Михайла Грушевського

Перша сторінка автографа листа М. С. Грушевського до О. Олеся (8 січня 1921 р.; ІЛ, ф.114, № 16/2) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена першою сторінкою автографа листа до О. Олеся (8 січня 1921 р.).

Більше інформації…

1.06.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо лист проф. М. Грушевського до т-ва «Сокіл» у Львові (1907 р.).

Гадяцький трактат відновляв залежність України від Польщі, після того, як ся залежність раз була зірвана.

Більше інформації…

31.05.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.Карнеев. К вопросу о взаимных отношениях Толковой Палеи и Златой Матицы» (1901 р.).

Він доводить безосновність гадки Істріна, що природничі епізоди Палеї зачерпнеш з т. зв. статті «Про природу», звісної нам в складі Золотої Матиці.

Більше інформації…

29.05.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Холмщина» (1909 р.).

Польські князі при кождій нагоді силувалися прилучити Холмщину до польських земель; руські не тільки збороняли їм того і відбирали назад ті пограничні землі.

Більше інформації…

27.05.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Іван Франко» (1909 р.).

Для своєї ближчої отчини Галичини і для цілої України, для українського письменства і життя Ів. Франко заслужився незвичайно.

Більше інформації…

25.05.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Русские древности в памятниках искусства» (1900 р.).

Він, очевидно, несвідомо для себе мішає поняття етнографічне (старинності, що служать до висвітлення великоросійської штуки) і поняття політичне – старинності з території теперішньої Росії.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2018 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 7543

Модифіковано : 29.05.2018

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.