Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

23.10.2017 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «В.Б.Антонович. Археологическая карта Киевской губернии» (1898 р.).

Він звів відомості з друкованих джерел – наукової літератури й часописів, з своїх власних неопублікованих дневників, з зібраних ним приватно і досі неопублікованих відомостей.

Більше інформації…

21.10.2017 Нове про Володимира Дорошенка

Публікуємо наступні 5 листів В. Дорошенка до М. Грушевського.

Коли пригадуєте, я зголосив Вам до ЛНВ одного співробітника з Лондону і Ви згодилися, аби він писав коротенькі статейки на англійські теми. (12.04.1912 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

19.10.2017 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання «Вихрест Олександер» (1917 р.).

Я не з доброї волі охрестився, козаки мене охрестили. Немало наших вихрестилося, а потім знову жидами стали, і я не хочу бути християнином.

Більше інформації…

17.10.2017 Нове про Федора Вовка

Публікуємо наступні 5 листів Ф. Вовка до М. Грушевського.

Мені дуже б потрібна була карта Величка. Якщо є то пришліть поки що Вашу і напишіть у якого книгаря продаються тут географічні мапи? (Поч. 09.1903 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

15.10.2017 Нове пам’ятне місце Грушевського

Будинок пансіону Левашової (Київ, вул. Володимирська, 54) споруджено в 1851 р. Від 1918 р. тут працює Президія Національної Академії наук України. Галерея пам’ятних місць Михайла Грушевського поповнена фотографією Президії ВУАН в Києві (1924 – 1931 рр.).

Більше інформації…

13.10.2017 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Посилаю разом з цим давно обіцяну рецензію на «Труды» Московського з’їзду. Друкуйте цю, але як з цим можна ще підіждати, то я незабаром пришлю ще рецензію на «Труды» Віленського з’їзду. (26.11.1897 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

11.10.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Прошение сотников Черниговского полка о казачьих обидах, поданное имп[ератрице] Елизавете в 1744 г.» (1895 р.).

Справедливо підніс він тут важний і втішний факт, що утиск козаків і посполитих з боку старшини знаходив собі опозицію й протест серед самої ж, хоч і нижчої старшини.

Більше інформації…

9.10.2017 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1898 р.

Часта поява – річ дуже важна. Тому б я радив не розширяти томів, що виходили б раз на кілька років, а видавати частіші зошити-півтоми. (10.11.1898 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

7.10.2017 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка брошури М. С. Грушевського «Хто такі українці і чого вони хочуть?» (К.: 1917 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою брошури «Хто такі українці і чого вони хочуть?» (К.: 1917 р.)

Більше інформації…

5.10.2017 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Відлучення Холмщини» (1912 р.).

Націоналістичні круги не переставали добиватися здійснення холмського проекту як акта пієтизму супроти пам’яті Столипіна.

Більше інформації…

3.10.2017 Нове про Вячеслава Липинського

Публікуємо наступні 5 листів В. Липинського до М. Грушевського.

Про конфіскату Вашої брошури читав, як рівно ж про останні чорносотенні напади на Вас. Дуже це прикра і тяжка річ оце наше вічне напруження і боротьба на два фронти. (11.05.1912 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

1.10.2017 Нове про Володимира Дорошенка

Публікуємо наступні 5 листів В. Дорошенка до М. Грушевського.

На думку Гнатюка треба загалом зреформувати грошеву господарку в Товаристві тим способом, щоби книгарня покривала сама себе (чого нема). (17.01.1912 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

29.09.2017 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання «Розмова з Кривоносом» (1914 р.).

Нам то пан-біг дав, що сьмо могли Польщу раз назавсіди розвалити і землю нашу від панів очистити.

Більше інформації…

27.09.2017 Нове про Федора Вовка

Публікуємо наступні 5 листів Ф. Вовка до М. Грушевського.

Видав я досі на збірку щось з 450 фр. і збірка виходить досить порядна повна і систематична де-куди навіть і зовсім хороша, але це усе сама кам’яна доба. (14.08.1903 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

25.09.2017 Нове пам’ятне місце Грушевського

Будинок Купецького зібрання (Київ, Володимирський узвіз, 2) споруджено в 1882 р. Галерея пам’ятних місць Михайла Грушевського поповнена фотографією Купецького зібрання в Києві (1917 р.).

Більше інформації…

23.09.2017 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Треба було поставить на ноги Городецький музей, а це забрало багато часу, так що Буга я ще не зачепив. Якщо буде спосібність, то вже на той год поїду. (23.09.1897 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

21.09.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Город Каменец-Подольский» (1895 р.).

Офіціальні ювілейні видання мають свій спеціальний стиль, дуже неприємний, і ми перш за все з приємністю нотуємо, що ся книжка не впадає в нього, зостаючись в границях наукового трактування предмета.

Більше інформації…

19.09.2017 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1897 р.

Переконавшись що мої погляди й аргументи не мають щастя у Вас, я від початку зіставив цілу справу «Матеріалів» на Вашу волю і відвічальність. (25.12.1897 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

17.09.2017 Новий автограф Михайла Грушевського

Перша сторінка автографа статті М. С. Грушевського «Стара історія» (1917 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена першою сторінкою автографа статті «Стара історія» (1917 р.).

Більше інформації…

15.09.2017 Нова замітка

В розділі «Публіцистика» публікуємо замітку Про зняття з себе обов’язків головного редактора «Літературно-наукового вісника» (1912 р.).

Вважаю, що можу вернутися знову в ряди ближчих співробітників журналу – і роблю се з отсею книжкою.

Більше інформації…

13.09.2017 Нове про Вячеслава Липинського

Публікуємо наступні 5 листів В. Липинського до М. Грушевського.

Чи дозволите, Пане Професоре, репродукувати в альманахові шаблю Мазепи з Вашої Історії? (5.04.1912 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

11.09.2017 Нове про Володимира Дорошенка

Публікуємо наступні 5 листів В. Дорошенка до М. Грушевського.

Рец[ензію] на Рубакіна сподіюся дати ще сьогодні, може занесу сам, коли зійдемось нині у пана професора з Кузелею. (Кін. 08.1911 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

9.09.2017 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання «Історія синьйори Занети Альберіго з Венеції» (1914 р.).

Коли вона так пригадала собі всі пригоди, які пережила за той недовгий час, вона зжахнулась від гадки, скільки нещасть принесла їй та любов і пожадливість, яку вона викликала в людях.

Більше інформації…

7.09.2017 Нове про Федора Вовка

Публікуємо наступні 5 листів Ф. Вовка до М. Грушевського.

За статтю про Хвойківські площадки берусь тепер як слід і як скінчу завчасу то пішлю поштою, а то привезу з собою. (1.08.1903 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

5.09.2017 Нове пам’ятне місце Грушевського

Будинок Педагогічного музею в Києві (вул. Володимирська, 57). Галерея пам’ятних місць Михайла Грушевського поповнена фотографією Педагогічного музею в Києві (1917 – 1918 рр.).

Більше інформації…

3.09.2017 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Ваша тема вже давно була у мене на думці, і коли я перегляжував «рапорти», то навіть поробив замітки, але ця праця займе багато часу, візьмусь, коли вернусь з екскурсії. (9.06.1897 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

1.09.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Гринев С.А. Была ли конница у древних руссов?» (1895 р.).

Автор забрався до сієї справи з таким арсеналом науковим і з таким методом, що прояснити сієї справи його брошура не зможе.

Більше інформації…

31.08.2017 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1897 р.

Не знаю, чи писав Вам: том «Матеріалів» не повинний бути більший 12 аркушів, се є норма принята і ліпше дати по року такий том ніж грубший – раз на кілька років. (9.04.1897 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

29.08.2017 Новий автограф Михайла Грушевського

Перша сторінка автографа статті М. С. Грушевського «Святі права» (1917 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена першою сторінкою автографа статті «Святі права» (1917 р.).

Більше інформації…

27.08.2017 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Свято єднання» (1912 р.).

Високу вартість мусить мати отой гуманний, глибоко етичний характер Шевченкової національності, свобідної від усякої агресивності, від усяких елементів егоїстичного, зоологічного націоналізму.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2017 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 6756

Модифіковано : 1.09.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.