Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

27.04.2017 Нове про Федора Вовка

Публікуємо перші 5 листів Ф. Вовка до М. Грушевського.

Нам треба самим іти назустріч до європейської науки і прямувати до того щоб у неї нас приймали як своїх. Се на мій погляд дуже варт того щоб попрацювати хоч-б і дурно. (4.10.1895 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

25.04.2017 Нове пам’ятне місце Грушевського

Будинок в Києві по вул. Володимирській, 42, в якому в 1911 – 1914 рр. працювало Українське наукове товариство. Галерея пам’ятних місць Михайла Грушевського поповнена фотографією будинку вв Києві (1911 – 1914 рр.).

Більше інформації…

23.04.2017 Нова стаття з етнографії

Опублікована рецензія «Th. Volkov. Le traineau dans les rites funéraires de l’Ukraine» (1897 р.).

Факти сі всі були вже оголошені в різних виданнях, але старанно зроблений автором збір їх з сих часом дуже малозвісних публікацій робить корисну вкладку в нашу літературу етнографічну.

Більше інформації…

21.04.2017 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо перші 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Люстр[ацію] Самборськ[ого] староства я вже почав переписувать, тільки так, як єсть, не звертаючи на теперішню польську мову. (10.01.1895 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

19.04.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Филевич И.П. Польша и польский вопрос» (1895 р.).

Автор, отже, хоче подати погляд на історію сих відносин; має він, властиво, характер оскарження польської історії.

Більше інформації…

17.04.2017 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Э. фон Штерн. О подделке предметов классической древности на юге России» (1897 р.).

Підробляються глиняні вироби, написи і останніми часами особливо – золоті прикраси. Фальсифікати останніми часами виробляються так зручно, що й спеціалісти не раз ловились на принаду.

Більше інформації…

15.04.2017 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 3 листи 1894 р.

Скарби Вашого Архіва (з якого дещо я мав через посередництво В.Б.Антоновича від Рудченка) невідомі, оскільки я знаю, цілком, тому огляд Архіву Вашого був би річчю дуже цікавою. (1 пол. 12.1894 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

13.04.2017 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М.С. Грушевського «Як жив український народ» (1915 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Як жив український народ» (1915 р.)

Більше інформації…

11.04.2017 Нове про Івана Джиджору

Публікуємо наступні 5 листів І. Джиджори до М. Грушевського.

Горе нам з музеєм та музейниками! Сьогодня, зайшовши до канцелярії Товариства, застав на столі просьбу Залізнячки до Виділу про виїзд. (23.03.1913 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

9.04.2017 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Малі діла» (1911 р.).

І в правительствених, і в польських кругах давно переконалися в безплідності погроз революцією, якими від кільканадцятьох літ страшить їх галицька українська преса.

Більше інформації…

7.04.2017 Нова стаття в довіднику

В розділі «Довідник» опублікована стаття І. Гирича «Листи Вячеслава Липинського до Михайла Грушевського» (2001 р.).

Листів М.Грушевського до В. Липинського не збереглося. Очевидно вони загинули під час знищення маєтку В.Липинського в Русалівських Чагарях на Черкащині.

Більше інформації…

5.04.2017 Новий портрет М. Грушевського

Фотопортрет Михайла Грушевського. 1930-і рр. Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена фотографією 1930-х років.

Більше інформації…

3.04.2017 Нова стаття в довіднику

В розділі «Довідник» опублікована стаття Л. Винара «Листи Володимира Дорошенка до Михайла Грушевського» (2001 р.).

Шістдесят досі недрукованих листів Володимира Вікторовича Дорошенка до Михайла Сергійовича Грушевського зберігаються в Центральному державному історичному архіві у Києві.

Більше інформації…

1.04.2017 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання «Комета» (1910 р.).

Йому представлявся образ вимертя всіх живин, принаймні – всіх вищих родів живого на землі від трійливих газів, які прорвуться крізь земну атмосферу.

Більше інформації…

31.03.2017 Нова стаття в довіднику

В розділі «Довідник» опублікована стаття В. Наулка «Листування Михайла Грушевського та Федора Вовка» (2001 р.).

Увазі читача пропонується все відоме дотепер листування між двома видатними вченими і громадсько-політичними діячами кінця XIX – початку XX століття Федором Вовком і Михайлом Грушевським.

Більше інформації…

29.03.2017 Нове пам’ятне місце Грушевського

Училище ім. С. Ф. Грушевського працює в Києві на вул. Фрунзе, 164. Галерея пам’ятних місць Михайла Грушевського поповнена фотографією училища ім. С. Ф. Грушевського в Києві (1911 р.).

Більше інформації…

27.03.2017 Нова стаття з етнографії

Опублікована рецензія «Études de mythologie slave» (1897 р.).

У першій студії автор збирає відомості про культ Перуна на Русі і сліди його у інших слов’ян, над паралеллю між Перуном і св. Іллею.

Більше інформації…

25.03.2017 Нова стаття в довіднику

В розділі «Довідник» опублікована стаття Р. Майбороди «Листування Михайла Грушевського та Миколи Біляшівського» (2001 р.).

Як свідчить листування, М.Біляшівський у відповідь на прохання М.Грушевського намагався подати якнайповнішу інформацію про зібрані в архіві описово-статистичні матеріали.

Більше інформації…

21.03.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Иловайский Д. Смутное время Московского государства» (1895 р.).

Іловайський став на той же ґрунт державної переважно історії, на якій стояли Карамзін і Соловйов, в противність тому напрямку, який так ясно виставив Костомаров і новіша українська школа.

Більше інформації…

19.03.2017 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Курган Карагодеуашх» (1897 р.).

Розкопана 1888 р. кавказьким археологом д. Феліциним могила Карагодеуашх коло станиці Кримської дала не пограбований багатий похорон в кам’яних камерах.

Більше інформації…

17.03.2017 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш збірника статей М.С. Грушевського «Українське питання» (Die ukrainische Frage in historisher Entwicklung. – Wien: 1915 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем збірника статей «Українське питання» (Die ukrainische Frage in historisher Entwicklung. – Wien: 1915 р.)

Більше інформації…

15.03.2017 Нове про Івана Джиджору

Публікуємо наступні 5 листів І. Джиджори до М. Грушевського.

Доношу, що я нарешті покінчив з докторатом. В справі нашого університету піднявся знова страшенний гвалт між поляками, спеціяльно між вшехполяками. (18.12.1912 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

13.03.2017 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Реальна політика на галицькім грунті» (1911 р.).

Ще менше можна похвалити й таку тактику легкодушного жертвування основними принципами народного життя, національної чи суспільної програми для обминення неприємного конфлікту.

Більше інформації…

11.03.2017 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання «Пенати» (1910 р.).

Релігія Бога замінилася релігією бого-чоловіка, далі йде релігія чоловіка просто, або релігія людства… – зачав знов пророчити Трохим Іванович.

Більше інформації…

9.03.2017 Нове пам’ятне місце Грушевського

В будинку по вул. Саксаганського, 48 у Києві в 1909 році працювала редакція української газети «Село», заснованої та підтримуваної М. С. Грушевським. Галерея пам’ятних місць Михайла Грушевського поповнена фотографією будинку в Києві (1909 р.).

Більше інформації…

7.03.2017 Нова стаття з етнографії

Опублікована рецензія «Ф.Г.Мищенко. Этнография России у Геродота» (1897 р.).

На полі Геродотової етнографії й географії роботи ще багато, й ми можемо лише пожадати, щоб наш шановний земляк, натрудившись вже стільки коло Геродота, й на дальше працював би на сім полі.

Більше інформації…

5.03.2017 Нова стаття з літератури

Опублікована рецензія «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (1896 р.).

Нотуємо дальший випуск сього цінного видання, обговореного докладно вже на сторонах «Записок» (кн. V, Бібліографія); план і уклад його зістався той самий.

Більше інформації…

3.03.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.Ф.Петровский. Древние арабские дорожники» (1895 р.).

На жаль, д. Петровський при тім обмежився звичайно на джерелах арабських географів, не входячи у справу фіксування їх топографічної номенклатури.

Більше інформації…

1.03.2017 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «В.М.Флоринский. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни» (1897 р.).

Автор збудував собі теорію, що останки культури на всьому просторі від Чорного моря і кінчаючи Монголією належать слов’янам.

Більше інформації…

27.02.2017 Новий автограф Михайла Грушевського

Автограф листа М. С. Грушевського до Панаса Мирного (18 січня 1914 р.; ІЛ, ф.5, № 554) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена автографом листа до Панаса Мирного (1914 р.).

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2017 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 6398

Модифіковано : 3.03.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.