Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

19.04.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Ф.И.Леонтович. Арийские основы общественного быта древних славян» (1899 р.).

Творчим фактором він признає головно економічні причини, оглядає головні стадії економічної культури й їх вплив на суспільну організацію.

Більше інформації…

17.04.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо «Житіє Олексія, чоловіка Божого» у перекладі М. С. Грушевського (1888 р).

При кінці служення почули всі чудний голос з олтаря: «Прийдіть до мене всі, кому трудно й тяжко, і я вам дам покій». Почувши се, всі злякалися, впали на землю й співали: «Господи, помилуй!»

Більше інформації…

15.04.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо останні 6 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Дай Боже, щоб сей день, що становить межу в Вашій невтомній діяльності, був тільки першим, щоб за ним йшли ще такі ж дні! (14.06.1910 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

13.04.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Вопрос о сервитутах в Юго-Западном крае» (1895 р.).

Брошура вищевиписана є відбитка кількох артикулів з київського часопису «Жизнь и искусство»; вона має переважно характер публіцистичний, подаючи кілька уваг до корисного розв’язання сієї справи.

Більше інформації…

11.04.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1904 р.

4-го надзвичайні загальні збори – на жадання секції. Голос свій передайте то не Сушку, бо він виїхав, а може Раковському (повідомити вас і його, і Виділ просить). (29.03.1904 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

9.04.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульні аркуші 1-го та 2-го томів підручника М.С. Грушевського «Всесвітня історія» (1920 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульними аркушами 1-го та 2-го томів підручника «Всесвітня історія» (1920 р.)

Більше інформації…

7.04.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Шевченкове століття» (1914 р.).

Ніякими силами не можна вирвати сього імені з життя нашого народу, з життя України з усею її різноплемінною людністю.

Більше інформації…

5.04.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Русская словесность с XI по XIX столетия включительно» (1900 р.).

Вповні вірю, що покажчик сей коштував її авторці багато праці, як вона каже, але з тим усім вийшов він дуже слабо.

Більше інформації…

3.04.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Věstnik slovanských starožitnosti» (1899 р.).

На наш погляд, як з одного боку була б бажаною «рівноправність» всіх слов’янських мов, так з другого боку – множення неслов’янських мов ледве чи відповідає практичним задачам «Вісника».

Більше інформації…

1.04.2018 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання В. М. Гаршина «Чотири дні» у перекладі М. С. Грушевського (1887 р).

Убив… убивець!.. й хто ж то? Я! Як я задумав, щоб іти битись, мати й Маруся не одмовляли мені, хоч і плакали за мене. Але дума мене засліпила, я тих сліз не бачив.

Більше інформації…

31.03.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Посилаю Вам 3 килими і амфору. Я ще дещо привезу сам завтра, як тільки буде можна мені виходити з хати, бо застудився і вже днів зо три не вихожу. (5.01.1910 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

29.03.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Собрание государственных грамот и договоров» (1895 р.).

Для нас він має значення тільки деякими актами дипломатичних зносин держави Московської з Кримом, Литвою й Польщею (з р[оків] 1449-1576).

Більше інформації…

27.03.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 4 листи 1903 р.

Мапа Галичини пошлеться мені, геологічну мусить мати гімназія, коли не руська, то польска. Кілька аркушів «Гуцульщини» вийшло, Коломиї нема. (Поч. 10.1903 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

25.03.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка і титульний аркуш збірника статей М.С. Грушевського «Вільна Україна» (1919 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою і титульним аркушем збірника статей «Вільна Україна» (1919 р.)

Більше інформації…

23.03.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Нова хвиля» (1914 р.).

Перед перспективами затяжної реакції поступові національні течії в очах проводирів «російського» лібералізму починають набувати нову ціну.

Більше інформації…

21.03.2018 Новий огляд літератури

Опубліковано «Огляди журналів 1903 р.».

Университетские известия. Записки Харьковского университета. Вестник Европы. Ученые записки Казанского университета. Русская старина

Більше інформації…

19.03.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографическою комиссией» (1900 р.).

Саме видання текстів зроблено дуже старанно і можна тільки пожалувати, що результати своїх студій редактор не пояснив ширше при дотичних пам’ятках.

Більше інформації…

17.03.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «L'аnthropologie» (1899 р.).

І ще раз повторяю, на основі теперішніх матеріалів і не можна ще уставляти на Україні рас, замало того матеріалу!

Більше інформації…

15.03.2018 Новий нарис

У розділі «Красне письменство» публікуємо нарис «Подорож на Ай-Петрі».

Ай-Петрі! Ай-Петрі! – ледве не скрикнув я. Ліг над самою кручею і глянув униз. Дивно! Не розказати, як дивно. Далеко-далеко зеленими хвилями розлилась долина.

Більше інформації…

13.03.2018 Нове про Федора Вовка

Публікуємо останні 3 листи Ф. Вовка до М. Грушевського.

Буде у мене до Вас ось яке прохання – є у Музеї львівського Товариства передмікенська статуетка, яку я купив у Grochowski. Так от треба б мені дуже гипсовий відбиток з неї. (4.02.1911 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

11.03.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Поки що посилаю дві миски мальованих, а більше під рукою нема нічого. Побачим у кого кращі новості. (22.09.1909 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

9.03.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сочинения А.А.Котляревского, т. 4» (1895 р.).

З-поміж заміщених писань занотуємо, наприклад, кілька рецензій до української літератури і розправку про автохтонність українців (з поводу «погодінської теорії») в І томі.

Більше інформації…

7.03.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 4 листи 1903 р.

Вам треба буде зробити короткий практичний курс антропометрії (і при тім дещо з антропології), для приготовання співробітників. (Поч. 08.1903 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

5.03.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка і титульний аркуш книги М.С. Грушевського «Про батька козацького Богдана Хмельницького» (1919 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою і титульним аркушем книги «Про батька козацького Богдана Хмельницького» (1919 р.)

Більше інформації…

3.03.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «З промови на полтавськім святі» (1913 р.).

Перед нами лежить довга, тяжка праця, для котрої ми мусимо напружити всі сили, коли хочем вивести українське життя з нинішнього становища роздробленості і припадковості.

Більше інформації…

1.03.2018 Новий огляд літератури

Опубліковано «Огляди журналів 1902 р.».

Вестник Европы. Журнал Министерства народного просвещения. Ученые записки Казанского университета. Чтения в Обществе истории и древностей. Русский архив

Більше інформації…

27.02.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.Лященко. О молении Даниила Заточника» (1900 р.).

Послання було адресоване Ярославу Всеволодовичу, внуку Мономаха. Головний інтерес розвідці дає аргументація автора за сею останньою тезою.

Більше інформації…

25.02.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Zur Frage über den Ursprung der Slaven» (1899 р.).

В сій маленькій брошурі автор дає відповіді на критики його голосної книжки про початок слов’ян, деякі поправки своєї теорії, навіяні сими критиками і студіями самого автора.

Більше інформації…

23.02.2018 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо незакінчені дрібні фрагменти (1885 р).

Пішов до «Уміркованого сепаратиста», але щойно заговорив, а редактор мені під ніс: «Дивіться, – каже, – як через вашого Кучерявого нас розчесали!»

Більше інформації…

21.02.2018 Нове про Федора Вовка

Публікуємо наступні 4 листи Ф. Вовка до М. Грушевського.

Оце посилаю Вам 2 фотографії з мізинського становища – вибрав птиці, бо одна з їх найкраща з усіх знахідок і до того зрозуміла задля ширшої публіки. (25.10.1910 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2018 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 7359

Модифіковано : 1.03.2018

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.