Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Останні романи Г.Сенкевича

Михайло Грушевський

Читані в львівськім «Клубі русинок» 14 (26) і 17 (29) червня 1895 р.

10 (22) .IV, p. 1895. Владикавказ


Примітки

Виступ М.Грушевського, виголошений у два прийоми на зібраннях львівського «Клубу русинок» 14 (26) і 17 (29) червня 1895 р. Перша публікація: Зоря. – 1895. – № 14 – 17. Автограф з незначними редакторськими правками зберігається у фонді Василя Лукича: ІЛ. – Ф. 61. – № 119. За цим архівним примірником нескладно відновити первісний авторський текст, який має певні лексичні відмінності порівняно з першодруком: русизми «вопрос; релігіозний» виправлені на «питання, релігійний», слово «дюжина» двічі виправлене на «тузина». Однак упорядник свідомо цього не робить, позаяк є підстави вважати, що згадані правки погоджені з автором. Таким чином, остаточним варіантом вважаємо саме першодрук.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви відповідно до змісту. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 24 – 44.