Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.10.1909 р. До М. Грушевського

Львів Львів, 12/Х.09

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Довідуюся, що якраз тепер по конференції польських голов клюбів клубів запропоновано нашим провідникам виділеннє виділення наших катедр кафедр на університеті в самостійну групу, як зав’язок нашого університету. Тільки всего всього я міг дізнатися; а які умови за се покладено, що з иншими іншими постулятами постулатами [і] т. д. поки що не знаю, бо, мабуть, <навіть> конф[еренція] ще не скінчилася.

Коли дізнаюся що близше ближче, то напишу, коли П. Проф. ще будуть в Київі Києві. Є богато багато ще й инших інших річий речей, але про се не маю часу писати, бо хочу зараз вислати лист. Було 6 добре, коли б П. Професор приїхали тепер.

Я зараз не можу їхати через ріжні різні мої особисті трудні перешкоди, котрих я не міг досі усунути.

З високим поважаннєм поважанням

І.Джиджора

Перепрашаю Перепрошую за такий лист, бо пишу в кофейні.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 232 – 233).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 200 – 201.