Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

18.10.1927 р. До М. Грушевського

Львів 18/Х.1927

Варіанти тексту

Вельмиповажаний Михайле Сергієвичу!

Вибачте, що за ріжними різними клопотами досі не зібрався вислати Вам статей Франка в «Prace». Та я хотів вислати їх разом з перепискою Драгоманова, на жаль досі ще не одержав від Л.М.Шишманової потрібних пояснень. В листуванні згадуються ріжні різні знайомі й приятелі Драгоманових, про котрих годі дізнатися звідки інде. Я вже дістав деякі роз’яснення від А.М.Труш, але не всі й удався до Лідії Михайлівни.

Сподіваюся, що незабаром дістану, бо бомбардуватиму її за помічу одного свого приятеля, який перебуває в Софії й обіцяв мені вивідатися в неї. Між иншим іншим Шишманова скаржиться, що не може з Київа Києва дістати нічого, що там надруковано про її батька. Може Ви були б такі ласкаві запорядити вислати її ті видання Ваші, де є про Драгоманова.

До матеріялів матеріалів Франка я таки думаю дати бодай коротку замітку, а до листування Др[агомано]ва з Кузьмою Ляхоцьким статейку про приватне життя Драгоманова й його хоробу. Прошу тільки не гніватися на мене за кунктаторство. Мене сіпають з усіх боків, та й мушу я й сюди й туди щось дати, бо мушу жити, на платню ж з Товариства не проживу ніяк. А часом доводиться щось дати й за спасибі.

Дуже мені хотілося б і з свого боку чимсь прислужитися до вшанування Вашого ювілею. Ювилейний Ювілейний Комітет просив мене переглянути бібліографію Ваших писань, та на жаль просьба ця прийшла напередодні мого виходу на літні ферії й речінець реченець був до того такий короткий, що я не міг зразу зробити й просив зачекати. Повернувши з відпустки, питався у Савченка, чи потрібна моя поміч, але відповіди відповіді не маю по цей день. Якщо бібліографія ця ще не видрукована і мої доповнення бажані, я тоді візьмуся за роботу. Хотілося б і свою зернятко докинути, якщо можна, але мушу знати, що воно пригодиться.

Рівночасно з листом висилаю й трохи книжок у дар від себе для історичної секції та статті про покійного Гнатюка для етнографічної комісії. Нехай це буде одкуп за моє кунктаторство.

Бажаю Вам доброго здоровля здоров’я й дальшої такої ж невсипущої й енергійної діяльности діяльності на славу нашої науки й літератури.

З правдивим поважаннєм поважанням

Вол. Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 477.

Місце написання встановлено за змістом. Текст – на бланку бібліотеки НТШ у Львові.

Шишманова Лідія Михайлівна (1866-1934) – старша дочка М.Драгоманова. Дружина болгарського вченого, історика, професора Софійського університету Івана Шишманова.

Труш Аріадна Михайлівна (1877-1954) – молодша дочка М.Драгоманова. Дружина відомого українського художника Івана Труша.

Ляхоцький Антон Михайлович (1853-1918) – громадський діяч, соратник М.Драгоманова. Кузьма – його псевдонім.

…бібліографію Ваших писань… – В.Дорошенко брав участь у складанні бібліографічного покажчика «Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка М.Грушевського за 1905-1928 pp.». – К., 1929.

Савченко Федір Якович (1892 – рік см. невід.) – історик, публіцист. Був на еміграції, у 1925 році повернувся в Україну. 1931 року його заарештовано і заслано. Звільнився у 1936 році, 1937 року – знову арешт. Подальша доля невідома.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 267.