Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.11.1927 р. До М. Грушевського

Львів 30/XІ.1927

Варіанти тексту

Вельмиповажаний Михайле Сергієвичу!

Автограф листа В. Дорошенка до М.…

Я здержався поки що від усяких робіт, почувши від акад[еміка] К.Студинського, що ювилейний ювілейний Комітет чекає від мене бібліографії Ваших творів. Отож я сиджу тепер над цією справою. Тепер я не знаю, що пильніше: чи передмова до матеріалів, чи провірення й доповнення покажчика Ваших творів. Над цим покажчиком мені доведеться ще довго працювати. Досі я мав коло ста доповнень, а сподіваюся, що матиму значно більше.

Я дуже хотів би, щоб ювилейний ювілейний Комітет не друкував покажчика без моєї редакції, бо крім пропусків я знайшов і чимало недокладностей та й просто помилок (приписаних Вам чужих робіт). Менші поправки я роблю на присланому мені рукопису, отже нехай Комітет зачекає на поворот цього рукопису, який я вишлю разом із додатками. Цею справою певно займався Ф.Савченко, то він би й міг мене повідомити, наскільки вона спішна – може я міг би відложити її, щоб написати нещасну передмову?

Акад[емік] Студинський говорив, що Ви мали б охоту купити для Секції бібліотеку й архив архів пок[ійного] Гнатюка. Бібліотека його менше важна, там тільки трохи книжок спеціяльно спеціально цікавих, а решта – велика ряботизна. Думаю, що 10.000 карб[ованців] може й за дорого, але всеж все ж ради рукописних матеріялів матеріалів і деяких вартісних видань добре було б закупити цю спадщину. Думаю, що вдова і її донька охоче продадуть її саме Вам. Нам від них годі щось дістати, бо п.Гнатюкова гнівається на Наукове Т[оварист]во.

З правдивим поважанням

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 478.

Місце написання встановлено за змістом. Текст – на бланку бібліотеки НТШ у Львові.

Студинський Кирило Йосипович (1868-1941) – літературознавець, громадський діяч. Дійсний член НТШ (з 1899), ВУАН (з 1929 року, у 1934 році виключений «за контрреволюційну діяльність», 1939 року поновлений у членстві). Довголітній директор філологічної секції, у 1923-32 роках – голова НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 268 – 269.