Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2 чв. 1914 р. До М. Грушевського

2 чв. 1914 р. Львів

Варіанти тексту

Статю Статтю не встиг закінчити. Завтра рано перешлю кінець. Задержка вийшла через несподівану хоробу, початки якої завіз ще з Київа Києва.

Отже прошу вибачити за недодержання слова, але вийшло се все помимо моєї волі. З правдивим поважаннєм поважанням

В.Дорошенко

P.S. Прийде ще з 10-15 карток.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 476.

Початок листа не зберігся. Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 266.