Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.01.1912 р. До М. Грушевського

Львів 17 січня 1912 р.

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Пишу Вам в імени імені В.Гнатюка, котрий лежить хорий в ліжку від Різдва і сам не може полагодити кореспонденції.

Повідомлення про висланє вислання 12-ої книжки «ЛНВістника» досі не прийшло, як рівно ж і 11-ої і попередних. Експедиція одначе вже приладжена, хоч очевидно книжка перед Йорданом не буде розіслана. Першої книжки вистане мабуть і меньше менше як 1.200 прим[ірників], бо нових передплатників не зголошується багато.

Книжки для брата висилає Гнатюк все при загальній експедиції, а коли що не доходить, то очевидно пропадає в Росії. Дорошенко з Катеринослава приміром на 6 книжок Записок не дістав 5 і йому треба було другий раз висилати як членови членові. Всі рекламації полагоджуються одначе безумовно.

Книжки за тамтой рік і для Новицького будуть вислані скоро лише Гнатюк встане і прийде до канцелярії. До Книгарні ЛНВістника він не висилав ніколи видань, бо ж він не має ніяких розрахункових книг, а висилав їх або магазинер, або тутешня книгарня. Тамошня книгарня повинна про се знати. Найліпше було би, щоби тутешня книгарня висилала київській видання, хоч би й прийшлося за те платити якісь кошти експедиції, та тоді бодай були би рахунки ясні і правдиві.

Грошей у Вістнику Віснику тепер нема, бо що було, то вибране на покриттє покриття дрібних видатків. На думку Гнатюка треба загалом зреформувати грошеву господарку в Товаристві тим способом, щоби книгарня покривала сама себе (чого нема), друкарня повинна покривати не лиш сама себе, а й до центральної каси щось давати (тим часом вона того зовсім не робить бодай від осени, а навіть не віддає усіх каменичних чиншів), Академічний Дім повинен сам себе покривати, розуміється за окремою субвенцією Товариства, тим часом завівся звичай, що майже всі видатки, крім чисто друкарняних та чисто книгарняних, покриває центральна каса, а доходів на те не дістає.

Звідси в касі вічна посуха і безнастанні секвестрації Товариства. От тепер треба би виплатити готівкою, щоби покрити всякі належитости належитості (дві рати за кам’яниці, податки за 3-й і 4-й квартал) коло 15 тисяч корон, тим часом в касі нема нічого, а кредит увесь вичерпаний в Позичкових Товариствах.

Прошу написати тому, коли конечно буде післати послати грошей до Київа Києва і кілько, бо по розсилці XII книжки передплата стане певно надпливати жвавійше жвавіше.

Треба комусь поручити конечно обчислюванє обчислювання «Записок», бо ще 4 книжка не обчислена, а люде люди не дають спокою, жадаючи виплат. Добродій Роздольський не потрафить того зробити і не хоче, покликуючись на те, що він на останнім засіданню Виділу поставив внесеннє внесення, аби обчислюваннє обчислювання робили редактори, котрі всі статі статті читають і найліпше можуть оцінити їх вартість, до котрої точки Тарифи їх приложити, бо тепер Гнатюкови Гнатюкові заявляють усі, що їх праці такі цінні, що їх належить по найвисшій найвищій таксі цінити. З тої причини навіть була уже мала авантура авантюра.

З правдивою повагою

Волод. Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 447-449.

Місце написання встановлено за змістом, лист на бланку НТШ у Львові.

На першій сторінці запис рукою М.Грушевського, можливо, до І.М.Джиджори: «Іван Миколайович! Посилаю се – діскретно.»

Гнатюк Володимир Михайлович (1871-1926) – український фольклорист, етнограф, мовознавець. З 1898 року – секретар НТШ, один з редакторів ЛНВ та «Етнографічного збірника».

Дорошенко з Катеринослава… – тобто, Дмитро Іванович Дорошенко (1882-1951) – український політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець.

Новицький – можливо, йдеться про Новицького Олексу (1862-1934) – історика мистецтв, члена УНТ у Києві (з 1909), дійсного члена НТШ (з 1914) і УАН (з 1922).

Роздольський Осип (1872-1945) – етнограф, перекладач.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 253 – 254.