Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 12.1911 р. До М. Грушевського

Кін. грудня 1911 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Посилаю вам другу частину своєї статі статті, а кавалок її (48-78 ст.) ще у мене: сьогодні докінчу перегляд. Прошу додати в тім місці першої частини, де я говорю про оди у галичан, відсилач до передмови Драгоманова до повістей Федьковича (Київ 1876 р.). Тут я хотів ще додати говорючи про Квітку, ще про селянські розрухи панщанні панщинні, але не маю під руками потрібної книжки і додам хиба хіба в коректі.

З поваж[анням]

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 446.

Час та місце написання встановлено за змістом та анонімною поміткою на листі «1911».

У листі йдеться про завершальний етап роботи над статтею-рецензією В.Дорошенка «Нова історія української літератури» на книжку С.Єфремова «Історія українського письменства». – СПб, 1911. Оскільки рецензія публікувалась у ЛНВ, 1911, кн. 12, то лист маємо підстави датувати груднем 1911 року.

…відсилач до передмови… – йдеться про книжку «Повісті Осипа Федьковича» (К., 1876) з великою передмовою М.Драгоманова.

Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (1778-1843) – український письменник.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 253.