Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.12.1911 р. До М. Грушевського

Львів 6.ХІІ.911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

З редакції ЛНВ досі мені ще не вислали тих аркушів, про які я Вам говорив, а про які вже давно до Київа Києва написав. Прошу ще Вашої інтервенції, Пане Професор, в сій справі. Я хотів би дістати всі аркуші від початку Покажчика (кн. IV і від VII-ої).

Далі ще таке прохання. До статі статті про український науковий рух мусів би я мати деякі часописі наукові, яких у нас немає і яких не вважаючи на всі наші жадання (вислати навіть за гроші!) та реклямації рекламації нам не висилається. Може б Ви, Пане Професор, стриваючися стріваючися з ріжними різними вченими, особистим своїм впливом зробили те, чого ми не годні добитися своїми благаннями. Так, нам досі не висилають

1) «Трудів Київської Духовної Академії»,

2) «Чтений» (з останніх випусків маємо лише: тома XX, вип. 1-3 (брак 4-го), т. XXI, вип. 1 і 2. Більш не маємо).

3) Не можемо дістати навіть за гроші праць Київського відділу «Военно-Исторического общества», хоч писали до них з просьбою вислати за гроші свій орган «Вѣстникъ». Правда, ми до ладу не знаємо адреси Общества того.

4) Не хотять нам також висилати «Наше Діло» безплатно, принаймні на мій лист нема жодної відповіди відповіді.

5) Не можу дістати досі виданих творів Куліша під ред. Каманіна. Осібно не продаються, а по підписці, – тим часом через смерть Кулішихи справа заплуталася. Може б Ви, Пане Професор, особисто через Каманіна виєднали для бібліотеки всі досі видані твори.

Дуже перепрошаю перепрошую за турбацію, але шкода б було не узгляднити сих річей речей, бо в «Трудах» є така статя стаття Петрова – дуже важна для нас.

Чекаю коректи своєї статі статті.

Здоровлю Вас щиро.

З правдивим поважаням поважанням Ваш

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 439-440.

Місце написання встановлено за змістом, лист написано на бланку бібліотеки НТШ у Львові.

…творів Куліша під ред. Каманіна… – тобто, видання творів П.Куліша «Сочинения и письма». – Тт, 1-5. – Изд. А.М.Кулиш. – 1908-1910.

Каманін Іван Михайлович (1850-1921) – український історик, архівіст, палеограф, літературознавець. Редактор вищеназваного п’ятитомника П.Куліша.

Куліш (з дому Білозерських) Олександра Михайлівна (1828-1911) – українська письменниця, громадська діячка, дружина П.О.Куліша.

…в «Трудах» є така стаття Петрова… – В.Дорошенко говорить про дослідження літературознавця Миколи Петрова «Киевская искусственная литература XVII и XVIII вв., преимущественно драматическая», яке друкувалося у журнале «Труды Киевской духовной Академии», 1911, № 4, 7-8, 10.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 251.