Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 08.1911 р. До М. Грушевського

Кін. серпня 1911 р. Львів

Варіанти тексту

Посилаю Вам, Пане Професор, першу в’язанку часописних кавалків. Дальший тяг виготовлюю. Рец[ензію] на Рубакіна сподіюся дати ще сьогодні, може занесу сам, коли зійдемось нині у пана проф[есора] з Кузелею.

З поважаннєм поважанням

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 445.

Час та місце написання встановлено за змістом та анонімною поміткою на листі «1911».

У листі згадується рецензія В.Дорошенка на книгу: Рубакин Н. Среди книг: Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей. – Изд.2. – Т.1. Языкознание, литература, искусство, публицистика, этика в связи с их историей. – ЗНТШ, 1911, т. 104 (липень-серпень).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 250.