Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.08.1911 р. До М. Грушевського

Львів У Львові, 23.VIII.1911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Я вже у Львові від якого часу і з подвійними силами ставлюся до Вашої послуги. Всеволод Олександрович передав мені Вашу записку. Охоче візьмусь написати рецензію на Єфремова, але на жаль на 25.VIII не встигну, бо хоч ще у Женеві дістав його Історію, але не перечитав її цілу. Осадчого почав читати тут, але мушу сказати, що се дуже кепська белетристика, зовсім не художня річ. Страшенно нудно читати! Ліпше було би просто подати спомини, як писати роман. Та побачу, що далі…

Крім сих книжок я надіюся дати рецензії й на иньші інші, а також і якісь довші статі статті до ЛНВ, але поки що живу як на біваці, бо лиш від 1-го вересня матиму хату – тому й не можу обіцяти щось більшого в сих днях.

Про дещо хотів би перебалакати з Вами особисто.

Здоровлю Вас щиро.

З правдивою повагою Ваш

Волод.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 438.

Охоче візьмусь написати рецензію на Єфремова… – йдеться про намір написати рецензію, яка переросла у широку статтю з приводу книги С.Єфремова «Історія українського письменства». Ця стаття публікувалась у ЛНВ, 1911, кн. 12.

Осадчого почав читати тут… – йдеться про книгу: Осадчий Т. На грані XX століття: Роман-бувальщина (з життя селянської інтелігенції). – К., 1911, на яку В.Дорошенко написав рецензію – ЛНВ, 1911, кн. 10.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 250.