Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.1911 р. До М. Грушевського

Грудень 1911 р.

В[исоко]п[оважаний] Пане Професор!

Даю сим разом лише частину, а решту завтра передам з Михайлом рано.

З поваж[анням]

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 441.

Час та місце написання не встановлено.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 251.