Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.06.1911 р. До М. Грушевського

Женева 19.VI.911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Автограф листа В. Дорошенка до М.…

Сими днями кінчиться термін мого урльопу і певне Ви вже числите на мій поворіт. Я й сам дуже занудився без роботи і рад би вже бути у Львові, але на жаль лікар, до котрого я звернувся з запитом, чи можу я без шкоди для здоров’я вертати, сказав, що мені треба ще посидіти в санаторії тижднів тижнів зо два, найменьше найменше до половини липня нов[ого] ст[илю] (я хотів 1-го липня вже бути у Львові).

Отже я тепер у великім клопоті: з одної сторони ніяково мені просити знову відпустки, знаючи, що й діло жде на мене, і товариші потребують відпочинку і треба їх заступити, а з другої сторони хотіло би ся як слід поправити своє здоров’я, щоб потім не доводилося знову їхати бог зна куди. До того ж тепер уже так потратився на переїзд сюди і на ліченя, що й з сеї сторони просто не оплатився за скорий поворот.

Отже я відважуюся просити вас, Пане Професор, аби Ви дозволили мені ще один місяць урльопу, до 1-го серпня, коли я вже мушу бути у Львові. Прошу стільки для того, що після санаторії не можна буде відразу кинутися у вир праці, а треба буде поволі до неї братися: я міг би приїхати й скорше, але мусів би ще тижднів тижнів зо два побути на селі без роботи, а від 1-го взятися як слід до праці. Я сподіваюся, що Ви, Пане Професор, дасте мені змогу прийти до здоров’я і не відмовите мені відстроченя відстрочення відпустки.

Післязавтра має приїхати сюди мій знаємий знайомий лікар і я поражуся пораджуся ще з ним і коли він скаже, що без шкоди для здоров’я я можу вернути, я верну й вчаснійше, але офіціяльно офіціально урльоп хотів би я мати на всякий випадок.

Згори дякуючи за все, що схочете зробити для мене, лишаюсь з великою повагою

Вол.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 433.

Місце написання встановлено за змістом. Лист написано на фірмовому поштовому папері санаторію.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 247 – 248.