Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

28.05.1911 р. До М. Грушевського

Женева У Женеві, 28.V.911 Sanatorium «Silvana», Avenue de la Forêt, у Genève, Suitze

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Сими днями мені переслали картку п. Лаврова, котрий запитує мене, чом я не пишу до «Засіву». Я йому відписав, що свого часу повідомив Вас про свій від’їзд і просив передати дописуванє дописування т. Залізнякови Залізнякові, але рівночасно обіцяв, що в крайнім разі могтиму й звідси писати, коли матиму галицькі часописи, з яких досі читав лише «Діло», присилане дуже неакуратно.

Я сьогодні-завтра вишлю на спробу до «Засіву» допись про вибори на Буковині до сойму, а коли матиму газети, то напишу про галицькі вибори до парляменту та про всякі біжучі справи, коли буде матеріял матеріал.

Я не знаю, чи дістали Ви той лист, що писав я з Montreux до Вас на Київ? В нім я повідомляв Вас про те, що роспочав розпочав уділений мені урльоп. За сей час я трохи відпочив, але зате страшенно скучив без роботи. Оскільки можу переписуюся я звідси з ріжними різними людьми в справі бібліографічній.

Я не знаю, чи було хоч одно тепер засіданє засідання бібліографічної комісії? Цікавий я дуже на той плян план бібліографічної роботи, котрий виробив д. Кузеля і предложив комісії. Я питався тов. Кревецького про Кузелину роботу, але він сказав, що реферат той ніби у Вас, Пане Професор. Я був би дуже вдячний, коли б міг його сюди дістати, щоб роздумати над справою в вільних хвилях. Очевидно я берегтиму реферат і не запропащу його, а по зужиткованю зужиткованні зверну назад Вам.

Жалкую дуже, що не можу бути на зборах Т[оварист]ва і взагалі, що вибрався зі Львова в сю пору, краще б було відложити відпочинок на осінь, але був дуже вмучений і не зміркував до ладу.

Мене дуже клопоче справа збираня збирання виборчої літератури, а також американської. Я давно вже писав кілька разів до Американських книгарень і часописей, а також і до окремих людців, але мало що з того вийшло. Не знаю, що й діяти з ними. Без батога українці дуже ліниві.

Всього кращого.

З великою пошаною

Вол. Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 431-432.

Лавров, Сірий (справжнє прізвище Тищенко Юрій Пилипович; 1880-1953) – видавець, книгар і публіцист. Протягом 1907-1918 років провадив у Києві справи Українсько-руської видавничої спілки, Наукового товариства імені Шевченка, журналу «Літературно-науковий вістник вісник». Працював також у редакціях газет «Село» та «Засів».

Кузеля Зенон (1882-1952) – український фольклорист, етнограф, член НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 246.