Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.01.1911 р. До М. Грушевського

Львів 17.І.911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Для «Села» з фактів тутешнього життя нема нічого цікавого. Москвофильська Москвофільська справа ще не скінчилася, чекаю на вирок – тоді вже напишу.

Я дуже просив би вислати мені календар «Села», аби не говорити того, що вже сказав Микола З[алізняк] про житя життя укр[аїнців] в Америці й Угорщині: бо я хочу коротеньку загальну статейку дати про се житя життя.

З новин літературних – лайка Хоткевича на ЛНВістник в ч. 10 «Діла» і конфіската цілого транспорту XII кн. ЛНВ за Вашу статю статтю.

З повагою

Володимир Дорошенко

До хроніки «Села» варто подати, що з сего цього року виходять в Австрії три нових часоп[иси]:

1. Неділя. Тиждневик Тижневик. Додаток до «Діла». Ціна на рік 5 кор[он].

2. Лемко. 2 на місяць на лемківськім нарічу наріччі. Москвофільська часопись, ворожа до укр[аїнського] руху. Додаток до «Прикарпатської Руси».

3. Село. Місячник. Ц[іна] 2 кор[они] річно. Додаток до «Науки», що виходить в Ужгороді на Угорщині.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 424.

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Москвофильська Москвофільська справа… – у газеті «Село», 1911, № 4 друкувалася стаття «Галицьке москвофільство в Галичині. З приводу недавньої судової розправи» за підписом В.Л-ко. У ній викладається судова справа між т.зв. «старими» та «молодими» москвофілами – позов о. Давидяка проти Дудикевича, Гриневецького та ін. «за образу честі». У ході судового розслідування з’ясувалися численні фінансові та політичні махінації обох сторін, що прислужилося компрометації москвофільського руху взагалі.

Лайка Хоткевича на ЛНВістник… – йдеться про статтю Гната Хоткевича «Літературно-Науковий Вістник Вісник» (Діло, 1911, № 10), де автор критикує журнал за шаблонність, обмежене коло авторів, брак новинок: «Редакційна мисль мов би вмерла; мов би редагував хто «Вістник Вісник» межи иньшою працею, мало завдаючи собі труду, аби лише тримати орган в своїх руках…» – як бачимо, прізвище М.Грушевського не називається, але натяки надто прозорі.

…за Вашу статю статтю – у 12-й книзі ЛНВ за 1910 рік є лише невелика стаття М.Грушевського «Смерть Толстого», текст якої, на наш погляд, не дає підстав для цензурних претензій.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 242.