Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.01.1911 р. До М. Грушевського

Львів 3.І.911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

В інтересах якнайширшого познакомленя познайомлення з задачами і потребами Бібліограф[ічної] Комісії і Бюра при Наук[овому] Т[оварист]ві ім.Ш[евченка] рішили ми з т.Кревецьким післати послати до книгарні ЛНВ пачку Desiderata і Відозви «В справі нашої бібліографії», аби вона додавала при замовленнях gratis сі друки, а також роздавала і висилала всім, хто зголоситься по них (gratis очевидно). Я забув у попереднім листі повідомити Вас про се і роблю се тепер, аби не видався Вам незрозумілим відповідний уступ моєї статі статті. Мені здається що Ви, Пане Професор, не матимете нічого проти нашого проекту? Коли ні, то чи не сказали б Ви, бувши в Книгарні, аби служачі зробили так, як ми просимо.

Коли б моя рецензія на «Молоду Україну» Франка пішла ще до XII кн., то чи не можна б відложити до І рецензії на Чупринку? Я хотів би дещо справити, отже коли ще не пізно, то може я міг би дістати сю рецензію в коректі?

В рецензії на Франка треба би вставити невеличкий уступ для схарактеризованя схарактеризування розуміня розуміння автором річи речі. Сей уступ додаю при сьому.

З поважанєм поважанням

Вол.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 419.

Місце написання встановлено за змістом.

Чупринка Григорій Оврамович (1879-1921) – український поет. Схвальну рецензію В.Дорошенка на збірку віршів Г.Чупринки «Ураган» (К., 1910) було надруковано у ЛНВ, 1910, кн.12.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 240.