Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.01.1911 р. До М. Грушевського

Львів 2.1.911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Скрипт зі своєю статею статтею я вже відослав відіслав Вам назад, зробивши потрібні зміни, звичайно оскільки можна було в статі статті, котра вже видрукована і де тяжко зміняти все основно. Дійсно я зробив непоправну похибку, поминувши Олександра Сергійовича, але се сталося тому, що про нього я згадував давнійше давніше. Зроблені вставки Ви вже самі, пане професор, зредагуйте, бо я писав на борті, щоб не задержувати скрипту. Уступ про Франка я вилучив зі статі статті. Коли можна, пустіть його в бібліографії окремо, може ще можна в XII кн.?

Бо ніби трохи незручно в одній і тій самій книжці пускати оба кавалки разом, а в тім, як уважатимете за ліпше. Просив би дуже, в разі окремого видруковання видрукування замітки про Франка, надрукувати й ту вставочку, яку я зробив, натякаючи на книжку Євшана. Словами «більш безпечно…» не хочу образити його, бо розумію се не в особистім сенсі, а суспільнім.

Посилаю рівночасно рецензійку на оповіданнє оповідання д.Івана Федорченка, видане ред. «Діла» як річну премію для передплатників. Оповіданнє Оповідання взяте з революційного часу, але написане по-лубочному.

В справі нашої бібліографії виготовив я широку статю статтю до «Ради», котру посилаю Вам на перегляд, з просьбою постаратися о її уміщення, бо я боюся, що коли я сам її вишлю, то редакція, налякавшись розміру її, забракує, тим часом я в ній пильнував зібрати все, про що треба було згадати.

До ред[акції] «Села» я вислав нашу оповістку «В справі бібліографічній» (її й «Рада» передруковала передрукувала зі змінами мови і правописи правопису – надто нещасливими). Чи не можна би було сю оповістку дати і до «Села», і до «Літ[ературно]-н[аукового] в[істника]»?

Я вислав її до всіх часописей, деякі вже передруковали передрукували («Діло», «Руслан», «З[емля] і воля», «Рада», «Народне слово»).

З Кордубою спишуся. З огляду на те, що моя статя стаття про Євшана і його огляд укр[аїнської] літератури йдуть до І кн[иги] ЛНВ, то мій огляд наукової діяльности діяльності може піде до 2 чи 3? А на коли дати про шкільництво? Про [нерозб.] потрібні відомости відомості вишлю до Москви. А що вони зробили з моїм рефератом?

З повагою

Володимир Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 417-418.

Місце написання встановлено за змістом.

…проминувши Олександра Сергійовича… – йдеться про О.С.Грушевського (1877-1943) – історика, літературознавця, громадського діяча, брата М.Грушевського.

Федорченко Іван – український письменник.

«Земля і воля» – щотижневик, «орган української соціал-демократії для робочого люду». Виходив у Львові в 1906-1913 роках, редактор В.Старосольський, видавець М.Ганкевич.

«Народне слово» – ілюстрована популярно-просвітна політична і літературна газета. Виходила тричі на тиждень у Львові в 1907-1910 роках.

Кордуба Мирон Михайлович (1876-1947) – український історик, професор Варшавського та Львівського університетів.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 239.