Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1910 р. До М. Грушевського

1910 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Я допись трохи переробив. Що до псевдонімів, то я сам тепер невдоволений з їх обильності і хочу потрохи зредукувати. Я в «Селі» буду відтепер стало підписувати дописі – В.Лікаренко.

З поважанєм поважанням

Володимир Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 416.

Рік та місце написання встановлено за змістом та за поміткою олівцем на листі – 1910.

Що до псевдонімів, то я сам невдоволений з їх обильності… – «Словник українських псевдонімів» О.Дея фіксує 28 псевдонімів В.Дорошенка, серед них: Дорош, Білоцерківець, Божко, Ладько, Володаренко, Журба, Лікаренко, Лучаник, Немирич, Українець та ін.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 238.